شیما Shima

معنی اسم شیما

معنی نام شیما

معنی و ریشه دقیق اسم شیما

همانطور که در قسمت اسم های دختر با ش در وبسایت نام فارسی و هم چنین اینستاگرام نام فارسی دیده اید، اسم شیما یک دخترانه با ریشه عربی است. اسمی خوش آوا با معنی زیبا. در ادامه توضیحات تکمیلی درباره اسم شیما را خواهید خواند.

شیما Shima
معنی اسم شیما

بیشتر بخوانید