مشاوره انتخاب اسم

اسمهای جدید

اسم عربی

اسم عربی و عبری

ریشه نام ها را بهتر بشناسیم

در این سال ها که در وبسایت و اینستاگرام نام فارسی در خدمت دوستان گرامی در زمینه ارائه اطلاعات دقیق در مورد اسمهای ایرانی و بین المللی دختر و پسر (معنی، ریشه، تاریخچه و تلفظ اسم) بوده ایم، چندین بار مشاهده کردیم که دوستان اسم های عبری را عربی می دانند و برخی از عزیزان تا به حال واژه عبری را نشنیده اند.

زبان عبری و زبان عربی متفاوت اند!

زبان عبری زبانی متفاوت از زبان عربی است. خیلی از نامهای ایرانی و بین المللی ریشه عبری دارند. اسمهایی مثل مریم، سارا، راحیل و … نامهایی با ریشه عبری هستند. حال آنکه با نامهای عربی قطعا آشنایی دارید، نام هایی مثل محمد، علی، امین، رضا و … و البته خیلی از اسمها که در اینستاگرام نام فارسی هم معرفی شدند چرا که خیلی از دوستان می گماشتند که اسم فارسی هستند اما در واقع ریشه عربی دارند.

زبان عبری و عربی

عبری و عربی

اسم های عربی را بیشتر به عنوان اسم های مذهبی می شناسیم. نامهایی که در دهه ۶۰ به قبل خیلی رایج تر شدند و امروزه طبق مشاهدات افراد کمتری تمایل به انتخاب این نامها برای فرزند خود دارند (حتی افراد مذهبی در ایران) و تمایل افراد به انتخاب اسمهای فارسی و نام های اصیل ایرانی که کمتر شنیده شده اند و به اصطلاح اسم جدید هستند بیشتر شده است.

نام پسر با و

نام پسر ایرانی با حرف و

نام پسر با و

اسم پسرانه با و

ردیف اسم ریشه معنی
۱ واتیار کردی سخنگو
۲ واثق عربی (در قدیم) دارای اطمینان، مطمئن ؛ استوار
۳ واجد عربی دارنده، دارا، از نامهای خداوند
۴ واحد عربی یگانه، آن که در نوع خود بی نظیر و منحصر به فرد است.
۵ وادا آشوری مکان مقدس
۶ وادیار کردی اینطور که پیداست، ظاهر امر
۷ واران یونانی نامی که مورخان یونانی به پادشاهان ایرانی می دادند.
۸ وارتان ارمنی نام پسر بلاش اول پادشاه اشکانی
۹ وارسته رها شده از تعلقات، به ویژه تعلقات دنیوی، آزاده
۱۰ وارش کردی بارش – باریدن باران
۱۱ وارونا سنسکریت نام یکی از خدایان هندو
۱۲ واسپور
۱۳ واسع عربی از نام‌ها و صفات خداوند ؛ (در قدیم) وسیع ،
۱۴ واصف عربی به اندازه لازم و مورد نیاز، کافی، وفاکننده
۱۵ واصل عربی از ریشه و ص ل
۱۶ وافی عربی به اندازه لازم و مورد نیاز، کافی، وفا کننده
۱۷ واقد عربی تابناک، مشتعل .
۱۸ واقف عربی آگاه ، با خبر ، مطلع ؛ (در فقه، در حقوق)
۱۹ والا اسم عربی بالا عزیز، گرامی، محترم، دارای ارج و اهمیت، اصیل.
۲۰ والاگهر عربی، فارسی والا تبار ؛ دارای اصل و نسب عالی، اصیل .
۲۱ والی عربی حاکم، پادشاه،از نامهای خداوند
۲۲ وامق عربی نام مردی که عاشق عذرا بود
۲۳ وانیار نام پسرانه و دخترانه کردی با سواد، فارغ التحصیل، اسم ایرانی
۲۴ واهب اسم عربی عطاکننده، بخشنده، از نامهای خداوند
۲۵ وائل عربی طالب رستگاری ؛ (در اعلام) نام چند تن از
۲۶ وتار کردی مقاله، سخنرانی
۲۷ وثوق عربی اعتماد، اطمینان
۲۸ وجیه الله عربی دارای قدر و منزلت خداوند
۲۹ وحدت عربی یگانگی، اتحاد و همچنین به معنی تنهایی
۳۰ وحید عربی یگانه، یکتا، بی نظیر
۳۱ وحیدالدین عربی بی نظیر و یگانه در دین، نام دانشمندی از معاصران
۳۲ وحیدرضا ترکیب وحید و رضا
۳۳ وخشور (در قدیم) پیغمبر ، رسول ؛
۳۴ وداد عربی (در قدیم) دوستی ، محبت .
۳۵ ودود عربی بسیار مهربان، از نامهای خداوند
۳۶ ودیع عربی آرمیده – جوینده راحتی و آسایش-همچنین به معنای عهد
۳۷ ورجاوند اوستایی، پهلوی بلند پایه و برازنده و ارجمند
۳۸ ورد معرب از پهلوی (در قدیم) (در گیاهی) گلِ سرخ ؛ گل
۳۹ وردا (ورد + ا (پسوند نسبت)) منسوب به وَرد ، ← وَرد .
۴۰ وردان شاگردان ، مریدان .
۴۱ وردین آشوری
۴۲ ورزان کردی محافظ، نگهبان، فصلها
۴۳ ورزمیار کردی حامی اهورا مزدا
۴۴ ورزنده کار کننده، ممارست (تمرین) کننده، حاصل کننده
۴۵ ورزیار کردی
۴۶ ورزیر کردی برزگر
۴۷ ورشتاد (= ورستاد)، کمک معاش که به طالبان علم و کارمندان
۴۸ ورشنگ کردی آفتاب خوشحال
۴۹ ورگر اسم کردی با دوام
۵۰ ورگیر کردی مترجم
۵۱ ورهران پهلوی بهرام، آتش بهرام، آتشی که در خانه‌ها
۵۲ وسام
۵۳ وشم اسم مازندرانی و گیلکی
۵۴ وصال نام پسرانه و دخترانه عربی رسیدن به چیزی یا کسی و به دست آوردن آن یا او، لقب
۵۵ وفا نام پسرانه و دخترانه عربی پایدار بودن در قول و قرار، تعهد و دوستی
۵۶ وفا اندیش فارسی، عربی وفا (عربی) + اندیش (فارسی)، وفاپرورد
۵۷ وفادار عربی، فارسی آن که یا آنچه به تعهد، دوستی پایبند است.
۵۸ وقار عربی متانت، سنگینی، آهستگی، آرامی، شکوه، جلال
۵۹ ولا اسم عربی دوستی، محبت
۶۰ ولام کردی پیام، پاسخ
۶۱ ولی عربی پدر، مادر یا کفیل، دوست و یار نیکان، بالاترین
۶۲ ولی الله عربی دوست خداوند، لقب علی (ع)
۶۳ ولید عربی فرزند ، نام دوتن از خلفای اموی
۶۴ ولیداد فارسی، عربی ولی (عربی) + داد( فارسی) داده ولی
۶۵ وندا آرامی هزوارش است به معنی خورشید
۶۶ ونداد اوستایی، پهلوی خواهش، امید، آرزو، نام پسر سوخر از خاندان قارن
۶۷ وندیداد
۶۸ وهاب عربی بسیار بخشنده، از نامهای خداوند
۶۹ وهاج عربی (در قدیم) فروزان ، روشن ؛ (به مجاز) تیز
۷۰ وهاد عربی (جمع وهده)، جای مطمئن و هموار، زمین پست
۷۱ وهب عربی بخشش، عطا، نام پدر آمنه مادر پیامبر (ص)
۷۲ وهرز
۷۳ ویام اوستایی از واژه‌ی اوستایی ‘ آئی‌ویامَ
۷۴ ویرا کردی شجاع
۷۵ ویریا فارسی، سنسکریت همت، یکی از کمالات ششگانه که یک بوداسف باید به
۷۶ ویس نام کردی عشیرهیکرنگ
۷۷ ویستور اوستایی، پهلوی گشوده و منتشر شده
۷۸ ویکتور نام پسرانه و دخترانه لاتین پیروز شدن، ظفریافتن
۷۹ ویگن اسم ارمنی
NameFarsi.com

 اسم های پسر ایرانی با حرف و

شامل نام های پسرانه کردی، ارمنی، عربی و .. می باشند. در ادامه می توانید اسم های فارسی (پارسی اصیل) با حرف و را مشاهده نمایید:

  ادامه: مشاهده نام پسر با و

نام پسر از و

نام پسرانه با و

نام پسر با ه

نام پسر ایرانی با حرف ه

نام ایرانی با ه

اسم پسر ایرانی با ه

ردیف اسم ایرانی ریشه معنی اسم
۱ هابیل عبری  معرب از عبری نفس یا بخار، نام پسر آدم (ع)
۲ هاتف عربی  نوادهنده ای که صدایش شنیده شود، اما خودش دیده نشود، سروش، نام شاعر معروف قرن دوازدهم، هاتف اصفهانی
۳ هادان عبری  معرب از عبری نام پدر ساوه همسر ابراهیم (ع)
۴ هادی عربی هدایت کننده، راهنما، از نامهای خداوند،از القاب پیامبر (ص) و امام علی نقی (ع)
۵ هاران عبری  معرب از عبری، کوه نشین، برادر ابراهیم (ع)
۶ هارون عبری  معرب از عبری کوه نشین، نام برادر موسی (ع)
۷ هاشم عربی  نام جد پیامبر (ص)
۸ هامان یونانی  معرب از یونانی، مشهور، نام وزیر اخشویروش
۹ هامر عربی  ابر باران زا
۱۰ هامرز اوستایی، پهلوی  نام سردار ساسانی
۱۱ هامین اوستایی، پهلوی  تابستان
۱۲ هانی عربی مرد دلسوز و مهربان، نام چندتن از مشاهیر عرب
۱۳ هانیبال فنیقی  لاتینی از ۲۸، نام سردار مشهور کارتاژ که با لشکر روم جنگید.
۱۴ هاوار کردی فریاد
۱۵ هاوش اوستایی-پهلوی، فارسی امت، پیروان یک پیامبر
۱۶ هاووش اوستایی-پهلوی، فارسی  = هاوش
۱۷ هایکا اسم کردی پسر آرام، مرموز، از اسطوره های کردستان
۱۸ هبیهلله عربی  بخشیده شده از جانب خداوند،نام چندتن از شخصیتهای ادبی و تاریخی
۱۹ هدایت عربی راهنمایی کردن به مسیر درست، ارشاد، نویسنده نامدار قرن چهاردهم، صادق هدایت
۲۰ هدایت الله عربی  هدایت شده توسط خداوند
۲۱ هرمان عبری دو بنا از بناهای نخستین که ادریس نبی در مصر آنها را بنا کرد. این دو بنا از دور مانند دو کوه به نظر می رسند. www.NameFarsi.com
۲۲ هرمان یونانی نام یکی از پادشاهان یونانی
۲۳ هرمس یونانی  از خدایان اولمپی، نام پسر زئوس و مایا
۲۴ هستیار کردی احساس کننده، ادیب(نگارش کردی: ههستیار)
۲۵ هفال کردی  رفیق(نگارش کردی : ههڨاڵ)
۲۶ هلاکو مغولی  نام پسر تولوی و نوه چنگیزخان مغول
۲۷ هلاکو مغولی  هولاکو
۲۸ هلبژارده کردی انتخاب شده (نگارش کردی: ههڵبژارده)
۲۹ هلبژیر کردی انتخاب کننده (نگارش کردی: ههڵبژێر)
۳۰ هلبست کردی شعر (نگارش کردی : ههڵبهست)
۳۱ هلدیر کردی  آبشار (نگارش کردی : ههڵدێر)
۳۲ هلکو کردی کوهکوچک، تپه (نگارش کردی : ههڵکۆ)
۳۳ هلکوت کردی  فرصت، وقت (نگارش کردی : ههڵکهوت)
۳۴ هلگر کردی  بردارنده، حامل، بلند نگهدارنده (نگارش کردی: ههڵگر)
۳۵ هلگورد کردی بهترین جلودار (نگارش کردی : ههڵگورد)
۳۶ هلمت کردی  حمله، هجوم (نگارش کردی : ههڵمهت)
۳۷ هلموت کردی  کنایه از کوهی که صعود به آن دشوار است (نگارش کردی: ههڵهموت)
۳۸ هلو کردی عقاب (نگارش کردی : ههڵۆ)
۳۹ هلورین کردی  ریختن چیزی از بالا به ‏پایین (نگارش کردی : ههڵوهرین)
۴۰ هلیوس عبری هلیون ، خورشید
۴۱ همام عربی دارای مقام و منزلت و فضایل، ارجمند، نام یکی از شعرا و سخنگویان مشهور در آذربایجان
۴۲ همام الدین عربی دارای مقام و منزلت در دین
۴۳ همایون کردی مبارک، فرخنده، میمون، خجسته، مقامی در موسیقی (نگارش کردی: هومایون)
۴۴ همایون کردی آهنگی است ،فرخنده، خجسته (نگارش کردی: هۆمایون)
۴۵ همت عربی  اراده، انگیزه و پشتکار قوی برای رسیدن به هدف، بلندطبعی، بلندنظری، جوانمردی
۴۶ هنرمند کردی  هنرمند (نگارش کردی : هونهرمهند)
۴۷ هنی عربی  گوارا، خوب، خوش
۴۸ هوار کردی قشلاق، خیمهسلطان در قشلاق (نگارش کردی : ههوار)
۴۹ هوال کردی خبر، رفیق(نگارش کردی : ههواڵ)
۵۰ هوبر اوستایی -پهلوی  دربردارنده نیکی، نام میرآخور داریوش پادشاه هخامنشی
۵۱ هوتخش کردی  صنعت گر (نگارش کردی : هۆتهخش)
۵۲ هود عربی  نام پیامبر قوم عاد، نام سوره ای در قرآن کریم
۵۳ هوراز کردی دوست صمیمی (نگارش کردی : ههوراز)
۵۴ هورام کردی  مردم منطقهاورامان، هنگام طلوع آفتاب(نگارش کردی : ههورام)
۵۵ هورامان کردی منطقهایی در کردستان نزدیک (نگارش کردی: ههورامان)
۵۶ هوران کردی مرغزار کوچک در کوهستان (نگارش کردی : ههوران)
۵۷ هورمک اوستایی، پهلوی  شبان
۵۸ هوزان کردی بسیار دانا، شاعر قصیدهسرا ، شخصی که از حادثهای باخبر است (نگارش کردی: هۆزان)
۵۹ هوسکر کردی  شنزار، کویر (نگارش کردی: هۆسکر)
۶۰ هوشمند اسم کردی  باهوش، زیرک (نگارش کردی: هوشمهند)
۶۱ هوشنگ کردی تنها، بیکس، از شاهان پیشدادی کهبنیانگذار جشن سدهمی‏باشد، پسر سیامک نوه کیومرث (نگارش کردی: هوشهنگ)
۶۲ هوشیار کردی عاقل. خردمند، بیدار (نگارش کردی : هۆشیار)
۶۳ هوگر کردی انس گرفتن، عادت کردن (نگارش کردی : هۆگر)
۶۴ هولان کردی  چوگان بازی (نگارش کردی : هۆڵان)
۶۵ هیبت عربی رعب، جلال، شکوه
۶۶ هیبت الله عربی  شکوه و جلال خداوند
۶۷ هیدی کردی  آهسته، پاورچین (نگارش کردی: هێدی)
۶۸ هیرا کردی  فراخ، وسیع (نگارش کردی: هێرا)
۶۹ هیرش کردی فشار ، هجوم (نگارش کردی: هێرش)
۷۰ هیرو کردی گل ختمی (نگارش کردی: هێرۆ)
۷۱ هیژا کردی  محترم، بزرگوار
۷۲ هیژا کردی ارجمند، شایسته، لایق (نگارش کردی: هێژا)
۷۳ هیمن کردی آرام، موقر، شکیبا (نگارش کردی : هێمن)
۷۴ هیوا کردی امید (نگارش کردی: هیوا)
۷۵ هیئت اسم عربی  شکل، ساختار و صورت ظاهری هر چیز یا هر کس
www.NameFarsi.com

اسم های پسر ایرانی با حرف ه

شامل نام های کردی، عبری، اوستایی و اسامی عربی می باشند. در ادامه می توانید اسم های فارسی (پارسی اصیل) با حرف ه را مشاهده نمایید:

  ادامه: مشاهده نام پسر با ه

اسم از ه

نام پسرانه با ه