معنی اسم فراز

فراز

معنی، ریشه و فراوانی تعداد اسم فراز در ثبت احوال ایران

معنی فراز Faraz  name meaning

فراز یعنی: جای بلند، بلندترین بخش از جایی، به مجاز خوب و خوش. فراز را به عنوان اسم، می توان به مجاز بلندمرتبه و عالیقدر نیز معنی کرد.

ریشه اسم فراز

ریشه نام فراز فارسی است. یک نام اصیل ایرانی پسرانه.

اسم فراز به انگلیسی. اسم فراز نی نی سایت. اسم پسر هم وزن فراز. اسم فراز قشنگه؟ معنی اسم فراز در ثبت احوال. اسامی مشابه فراز و بررسی دقیق اسم فراز را در ادامه خواهید خواند.

طرح اسم فراز پروفایل
اسم فراز برای پروفایل

اسم فراز در ثبت احوال ایران

فراوانی فراز در ثبت احوال

تعداد اسم فراز در ثبت احوال ۸۸۳۹ نفر است.

معنی فراز در ثبت احوال

فراز =  جای بلند، بلندترین بخش از جایی، بلندی، باز. فراز در قدیم به مجاز خوبی و خوشی حال و وضع. دارای وضع رو به بالا. به مجاز خوب، خوش.

اسم فراز به انگلیسی

فراز به انگلیسی به صورت Faraz درست است. جالب هست که وبسایت های لاتین زبان این نام را اسم اسلامی! می دانند و معنی ارتفاع را برایشان آورده اند. برای مثال اینجا را ببینید.

Faraz English
فراز به انگلیسی

اسامی مشابه فراز

اسم دختر که به فراز بیاد

نام های دخترانه فرزانه، فریناز، فرناز، فرنوش و فریال از جمله اسم های دخترانه متناسب با فراز هستند. قسمت اسم دختر با ف را نیز ببینید.

اسم پسر که به فراز بیاد

اسم پسر هم وزن فراز، نام آراز از اسامی مشابه فراز است. نام های پسرانه فرزاد، فرهاد، فریبرز، فرزان، فرهوش و فریدون از جمله اسم های پسرانه متناسب با نام فراز هستند. قسمت اسم پسر با ف را نیز ببینید.

شما هم به دنبال متناسب ترین نام ها با معیار های مد نظر خود هستید؟ قسمت مشاوره اسم را ببینید.

اسم فراز قشنگه؟

فراز اسم پسر کوتاه چهار حرفی با تلفظ روان و معنی زیباست. ریشه فارسی اصیل این اسم نیز برای ما ایرانی ها یک مزیت مهم در انتخاب اسم محسوب می شود.

نظر شما درباره اسم فراز چیست؟ آیا این نام را برای فرزند می پسندید؟