فرهاد

معنی اسم فرهاد

معنی نام فرهاد

معنی و ریشه دقیق اسم فرهاد

همانطور که در قسمت اسم پسر با ف و همچنین اینستاگرام نام فارسی گفتیم، اسم فرهاد اسم فارسی پسرانه است. فرهاد نام پسرانه محبوب، یک اسم خوش آوا، ۵ حرفی با معنی زیبا برای پسران است که ریشه پارسی دارد.

فرهاد
معنی اسم فرهاد

در ادامه درباره اسم فرهاد بیشتر بخوانید.

بیشتر بخوانید