اسم مانی

معنی اسم مانی

نام مانی

معنی، ریشه و فراوانی تعداد اسم مانی در ثبت احوال ایران

همانطور که در قسمت اسم پسر با م و همچنین اینستاگرام نام فارسی گفتیم، اسم مانی اسم فارسی پسرانه است. اسم پسر ۴ حرفی کوتاه، خوش آوا با معنی زیبا که برای نامگذاری پسران استفاده می شود و فراوانی به نسبت کمی دارد.

معنی اسم مانی
معنی اسم مانی

در ادامه درباره اسم مانی بیشتر بخوانید:

بیشتر بخوانید