Mahlin name

معنی اسم ماهلین

ماهلین

معنی، ریشه، فراوانی و بررسی تخصصی اسم ماهلين

ماهلین Mahlin اسم دختر جدید خوش آوا و محبوب در بین همراهان نام فارسی که مشاوره اسم داشتند از این اسم خیلی خوششان آمد. دلیلش هم خاص بودن، خوش آوایی و معنای زیبا و دلنشین ماهلين، این اسم دختر است. در ادامه به بررسی تخصصی این اسم شیک دختر می پردازیم.

Mahlin
ماهلین Mahlin

معنی ماهلین

اسم ماهلین به چه معنی است؟ Mahlin’s name meaning

ماهلین به چه معناست؟

ماهلین را میتوان معادل فارسی اسم آیلین که اسم ترکی دختر است دانست. اتفاقا آیلین هم چند سالی هست که بیش از پیش مورد توجه ایرانیان و پدر مادر های ایرانی، حتی فارسی زبانان قرار گرفته است. ماهلین از ترکیب ماه + لین ساخته می شود و به معنی هاله ماه است. در واقع معنی کلمه ماهلین می شود هاله ماه و جالب است که بدانید هاله ماه معادل خرمن ماه و واژه شایورد (که اسم پسر است) نیز می باشد.

تلفظ اسم ماهلین

تلفظ ماهلين به صورت Māhlin درست است. که البته مشخص است.

ریشه اسم ماهلین

ماهلین اسم دختر فارسی – ترکی است.

اسم ماهلین در ثبت احوال ایران

اسم ماهلین بعنوان اسم دخترانه مورد تایید ثبت احوال ایران است.

معنی ماهلین در ثبت احوال

معني ماهلين در ثبت احوال به تیم #نام_فارسی ارائه نشد.

فراوانی اسم ماهلین در ایران

تعداد اسم ماهلین در ایران نفر طبق آمار ثبت احوال نامشخص است. اما چیزی که مشخص است، اسم ماهلین از نام های با فراوانی بسیار کم است و به قول عام جامعه اسم جدید دختر محسوب می شود.

اسم های مشابه نام ماهلین

اسم های آیلین، ماهتیسا (اسم مازنی دخترانه)، ماهانا، ماهورا از اسامی دختر شبیه ماهلین هستند و اسامی ماهان، آیدین و مهران از نام های پسر مشابه ماهلین.

برای دریافت نام های مشابه، متناسب و خاص با مشاور اسم نام فارسی تماس بگیرید.

جمع بندی کلی اسم ماهلین

ماهلين در درجه اول اسم دختر با فراوانی بسیار کم در حال حاضر است. اسم دختر با م، نامی خوش آوا و با معنی زیباست.

نظر شما در مورد این اسم دختر زیبا و جدید چیست؟ در قسمت نظرات دیدگاه خود را درباره این اسم دختر بنویسید.