میترا

معنی اسم میترا

میترا

معنی، ریشه و فراوانی تعداد اسم میترا در ثبت احوال ایران

معنی میترا

اسم میترا به چه معناست؟ Mitra name meaning

میترا یعنی: شکلی است از واژه پر مفهوم “مهر” که جایگاه ویژه ای در زبان و فرهنگ ما دارد. میترا در زبان های ایران باستان، الهه مهر که چشم دادگاه عدالت است و هیچ چیز را نمی توان از چشم او پنهان داشت، می باشد. ميترا پاسدار راستی، بدون گذشت در مقابل پیمان شکنان است.

Mitra name meaning
معنی اسم میترا Mitra name

ریشه اسم میترا

ریشه نام میترا فارسی است. که البته باید اضافه کرد که ریشه اصیل این نام، اوستایی است. اوستایی از زبان های باستانی ایرانیان است و بسیاری از واژگان امروزی ما برگرفته از زبان اوستایی. میترا را بهتر است جزو اسامی اوستایی دانست.

Mitra name
معنی اسم میترا

در ادامه: فال و طالع اسم میترا. متن و شعر در مورد اسم میترا. محبوبیت اسم میترا و اسم مشابه میترا. اسم میترا به خط میخی، معنی و فراوانی اسم میترا در ثبت احوال. اسم میترا به کره ای و انگلیسی برای پروفایل.

بیشتر بخوانید