اسم کیاوش

معنی اسم کیاوش

کیاوش

معنی، ریشه و فراوانی تعداد اسم کیاوش در ثبت احوال ایران

همه چیز درباره اسم کیاوش

معنی کیاوش Kiavash name meaning

کیاوش یعنی: آنکه مثل پادشان، سروران و بزرگان است. از ترکیب کیا (به معنی پادشاه) و وش (پسوند تشابه) ساخته شده است. پسوند “وش” در بسیاری از واژگان و اسامی کاربرد دارد و معنی مثل و مانند می دهد. كياوش مجازا به معنی بلندمرتبه، قدرتمند و با شکوه است.

ریشه اسم کیاوش

ریشه نام کیاوش فارسی  است.

معنی اسم کیاوش

❤️ در ادامه بررسی کامل اسم کیاوش را خواهید دید.

بیشتر بخوانید