اسم برای ماه مهر

اسم های مناسب مهر ماه

اسم های دختر و پسر با مهر

اسم مناسب برای فرزند متولد ماه مهر October names

اسم های دختر و پسر که با مهر شروع می شوند و یا مفهوم مهر (خورشید) را دارند. البته خود واژه “مهر” در زبان فارسی دو معنی و مفهوم دارد: ۱- مهربانی ۲- خورشید. از این رو در معنی کردن اسم های شروع شونده با مهر می توان مفهوم مهربان و مهربانی را نیز در نظر گرفت. مثلا مهرزاد: زاده خورشید، زاده مهربانی. (و به تعبیری متولد ماه مهر!)

در این لیست علاوه بر نام های شروع شونده با مهر که برای انتخاب اسم فرزند دختر متولد ماه مهر و البته پسر مهر ماهی مناسب است، نام هایی با مفهوم خورشید نیز قرار دارند که در ادامه خواهید دید. اگر به اسامی سیارات و ستاره ها مثل خورشید علاقه دارید، اسم های ایرانی در منظومه شمسی را نیز ببینید!

اسم های شروع شونده با مهر

مهرناز، مهرسا، مهرشید، مهرنوش، مهری، مهرک و مهریار که اسم دخترانه هستند و اسم های مهرشاد، مهرزاد و مهرداد که اسم پسرانه هستند. لازم به ذکر است اسم مهرناز، مهرنوش و مهرک از اسم های شاهنامه ای دخترانه نیز هست.

اسم با مهر
اسم با مهر شروع شود
Names start with Mehr
اسم با مهر Names start with Mehr

اسم های با مفهوم مهربانی و یا خورشید

نام های هورین، هلن، النا، هلیا، هلن، هورشید، آناشید که لزوما نام های فارسی و ایرانی نیستند. هلیا، هلن، النا و هلنا اسامی لاتین با ریشه یونانی هستند. آناشید نیز اسم دختر ترکی فارسی است به معنی خورشید مادر یا مادر خورشید (آنا= مادر+ شید = خورشید). (به مجاز) زیباروی مادر؛ ۳- (به مجاز) موجب دلگرمی و روشنایی زندگی مادر. هم چنین باید اشاره کنیم که به طور کلی واژه “هور” به معنی خورشید است. شید نیز همین مفهوم را دارد و به معنی آفتاب و نور است. مثلا مهرشید یعنی نور خورشید، آفتاب.

اسم های محبوب تر با مهر و یا معنی مهربانی و خورشید

بخشی از نام های فوق که محبوبیت بیشتری در این سال ها برای نامگذاری فرزند دختر و پسر داشته اند را در تصویر زیر می بینید:

name with Mehr
اسم شروع شونده با مهر یا مفهوم مهر

البته اگر به دنبال اسم متناسب با طالع ماه تولد و بر اساس ابجد اسم هستید، قسمت انتخاب اسم با ابجد را ببینید.