عجیب ترین اسم ها

عجیب ترین اسم ها!

عجیب ترین اسم ها
اسم های عجیب

تعدادی از نامهای عجیب و غریب که در گذشته به ثبت رسیده اند:

عبدالات، گرگ، قوچی، گرگ علی، کفتر، دختربس، لات، خونریز، گدا علی، صد تومانی، گت آقا، ژاکاردو و …

تعدادی از نامهای عجیب که دوستان در اینستاگرام نام فارسی گفتند شنیده اند:

چایی، آفت، اروپا، پسته، دکمه، جلوگیری، کشور، نبات، الف، ب، اضافه، قنج علی، الهی به امید تو، خاور، شکر، پنیر و … ادامه این نام ها را در اینستاگرام نام فارسی و در پست “عجیب ترین نامها” می توانید ببینید!

در قسمت نظرات عجیب‌ترین اسمی که تا به حال شنیده‌اید را بنویسید!