معنی اسم برسام

برسام

معنی، ریشه و فراوانی تعداد اسم برسام در ثبت احوال ایران

معنی برسام Barsam name meaning

یعنی: آتش بزرگ، ترکیب بر (مخفف ابر) و سام (به معنی آتش)، و نام یکی از سرداران یزدگرد ساسانی.

ریشه اسم برسام:

ریشه نام برسام فارسی است.

معنی اسم برسام در ثبت احوال ایران:

فراوانی برسام در ثبت احوال:

تعداد اسم برسام در ثبت احوال ۴۴۲۵ نفر است.

معنی برسام در ثبت احوال:

برسام= (اَعلام) ۱) از نام‌هاي شاهنامه؛ ۲) فرزند بيژن فرمانرواي سمرقند كه با يزدگرد جنگيد.

اسم های مشابه برسام:

اسم دختر که به برسام بیاد:

نام های دخترانه باران، برکه، رستا، باران و بیتا از جمله اسم های دخترانه متناسب با برسام هستند.

اسم پسر که به برسام بیاد:

نام های پسرانه آرسام، حسام، سام، پرهام بهرام و باربد از جمله اسم های پسرانه متناسب با نام برسام هستند.

اگر شما هم به دنبال متناسب ترین نام ها با معیار های مد نظر خود هستید قسمت مشاوره اسم را ببینید.

نظر شما درباره اسم برسام چیست؟ آیا این نام را برای فرزند می پسندید؟