معنی اسم داریوش

داریوش

معنی، ریشه و فراوانی تعداد اسم داریوش در ثبت احوال ایران

معنی داریوش Dariush name meaning

داریوش یعنی: مرکب از دار و هو (نیکی) دارنده نیکی، نام چند تن از پادشاهان هخامنشی.

ریشه اسم داریوش

ریشه نام داریوش فارسی است.

اسم داریوش در ثبت احوال ایران

فراوانی داریوش در ثبت احوال

تعداد اسم داریوش در ثبت احوال  ۶۹۵۵۳ نفر است.

معنی داریوش در ثبت احوال

داریوش = ۱- (= دارا، داراي، داراب) به معني دارنده‌ي نيكي (بهی)؛ ۲- (اَعلام) نام سه تن از شاهان ایرانی از سلسله‌ي هخامنشي. ۱) داريوش اول: معروف به داريوش بزرگ (کبیر) [۵۲۱-۴۸۶ پیش از میلاد] پسر ويشتاسپ؛ که به یاری بزرگان پارسی گوماتا را دستگیر کرد و خود به پادشاهی نشست. ۲) داريوش دوم: [۴۲۴- ۴۰۴ پیش از میلاد] فرزند نامشروع اردشیر اول، او اسپارت را بر ضدّ آتن به جنگ واداشت. ۳) داريوش سوم: [۳۳۶- ۳۳۰ پیش از میلاد] که در زمان او اسکندر به ایران تاخت و او را شکست داد. او در جریان فرار به دست کسانش کشته شد.

اسم های مشابه داریوش

اسم دختر که به داریوش بیاد

نام های دخترانه روشا، دنیا و دیانا از جمله اسم های دخترانه متناسب با داریوش هستند.

اسم پسر که به داریوش بیا

نام های پسرانه آرشان، گرشا، دامون و شایان از جمله اسم های پسرانه متناسب با نام داریوش هستند.

شما هم به دنبال متناسب ترین نام ها با معیار های مد نظر خود هستید؟ قسمت مشاوره اسم را ببینید.

نظر شما درباره اسم داریوش چیست؟ آیا این نام را برای فرزند می پسندید؟