معنی اسم هستی

هستی

معنی، ریشه و فراوانی تعداد اسم هستی در ثبت احوال ایران

معنی هستی Hasti name meaning

هستی یعنی: وجود، زندگی، زندگانی.

ریشه اسم هستی

ریشه نام هستی فارسی است.

اسم هستی در ثبت احوال ایران

فراوانی هستی در ثبت احوال

تعداد اسم هستی در ثبت احوال  ۱۲۴۸۷۸ نفر است.

معنی هستی در ثبت احوال

هستی = ۱- وجود در مقابل نيستي؛ ۲- زندگي، زندگاني؛ ۳- (به مجاز) همه‌ي دارايي. مايملك؛ ۴- (به مجاز) جهان، عالم وجود.

اسم های مشابه هستی

اسم دختر که به هستی بیاد

نام های دخترانه هانیه و حمیرا  از جمله اسم های دخترانه متناسب با هستی هستند.

اسم پسر که به هستی بیاد

نام های پسرانه هامون وهیراد  از جمله اسم های پسرانه متناسب با نام هستی هستند.

اگر شما هم به دنبال متناسب ترین نام ها با معیار های مد نظر خود هستید قسمت مشاوره اسم را ببینید.

نظر شما درباره اسم هستی چیست؟ آیا این نام را برای فرزند می پسندید؟