اسم پسر در اشعار مولانا

اسامی پسر در اشعار مولانا

نام های موجود در اسناد قدیمی به جا مانده از گذشته، کتیبه ها، آثار باستانی و شعر شعرای تاریخی ایران زمین، از جمله اسامی اصیل ایرانی هستند. اسم هایی که قدمت چندین و چند ساله دارند و ریشه در فرهنگ سرزمین پارس. در پست های قبلی روی سایتمون اسامی دخترانه در اشعار حافظ و اسامی دخترانه در شاهنامه را دیدید و در این قسمت اسم های پسرانه که اشعار مولوی (مولانا یا به قول غربی ها رومی Rumi) را خواهید دید.

اسم های پسر در شعرهای مولوی

بسیاری از نام های زیبا و مرسوم در کشور ایران و کشورهای پارسی زبان در اشعار مولانا آمده است. بد نیست بدانید، سروده‌های مولوی به بسیاری از زبان های دنیا ترجمه شده و مولانا به عنوان “محبوب‌ترین” و “پرفروش‌ترین” شاعر در ایالات متحدهٔ آمریکا شناخته می‌شود.

❤️ پس اگر نامتان در اشعار مولانا آمده است، بسیاری از مردم اهل ادب در سراسر دنیا، اسم شما یا دستکم معنی آن را خوانده و یا به زبان آورده اند. در ادامه لیست اسامی پسرانه در اشعار مولانا را به همراه ابیات مربوطه می بینید:

نام های پسر در آثار مولانا

لیست کامل اسمهای پسرانه در اشعار مولوی (مولانا)

پارسا

ترس جان در صومعه افتاد زان ترساصنم / می کش و زنار بسته صوفیان پارسا

و مولانا در جای دیگر می فرماید:

رو مسلمان سپر سلامت باش / جهد می کن به پارسا بودن

بررسی کامل: اسم پارسا.

سامان

معشوقه به سامان شد تا باد چنین بادا / کفرش همه ایمان شد تا باد چنین بادا

در بیت بالا اسم پسرانه عربی ایمان هم آمده است. در بیت دیگر مولانا می فرماید:

زهی سرگشته در عالم سر و سامان که من دارم / زهی در راه عشق تو دل بریان که من دارم

بررسی کامل: اسم سامان.

سپهر

هر شب که دل سپهر گلشن گردد / عالم همه ساکن چو دل من گردد

در دور سپهر و مهر ساقی ماییم / سرمست مدام اشتیاقی ماییم

رستم

کو رستم دستان تا دستان بنماییمش / کو یوسف تا بیند خوبی و فر ما را

که در بیت بالا اسم یوسف هم آمده است. در جای دیگر مولوی می فرماید:

زین همرهان سست عناصر دلم گرفت / شیر خدا و رستم دستانم آرزوست

درباره اسم رستم و شجره نامه رستم بیشتر بدانید.

شاهین

چه پیوندی کند صراف و قلاب / چه نسبت زاغ را با باز و شاهین

کیست آن شاه شمس الدین ز تبریز نکو آیین / زهی هم شاه و هم شاهین درین تصویر انسانی

شاهان

در عشق حسد برند شاهان / زان روی که عشق شمع دل هاست

بیزار گردند از شهی شاهان اگر بویی برند / زان باده ها که عاشقان در مجلس دل می خورند

بررسی کامل: اسم شاهان.

محراب

مرا در سایه ات ای کعبه جان / به هر مسجد ز خورشیدست محراب

دو چشم عاشقان بیدار تا روز / همه شب سوی آن محراب رفتن

همایون

همان اقبال و دولت بین که دیدی / همان بخت همایون شو که بودی

چون سلیمان کرد آغاز بنا / پاک چون کعبه همایون چون من

اسم سلیمان نیز در بیت بالا آمده است. بررسی کامل: اسم همایون.

فرهاد

خسرو وداع ملک خود از بهر شیرین می کند / فرهاد هم از بهر او بر کوه می کوبد کلند

دل ها چو خسرو از لبش شیرین چو شکر تا ابد / گر یک زمان پنهان شود نالند چون فرهاد از او

بررسی کامل: اسم فرهاد.

امید

حجره خورشید تویی خانه ناهید تویی / روضه امید تویی راه ده ای یار مرا

هر کجا ویران بود آن جا امید گنج هست / گنج حق را می نجویی در دل ویران چرا

سعید

خطر دارند کشتی ها ز اوج و موج هر دریا / امان یابند از موجی کز این بحر سعید آید

عید آمد و عید آمد وان بخت سعید آمد / برگیر و دهل می زن کان ماه پدید آمد

بررسی کامل: اسم سعید.

بهمن

دی شد و بهمن گذشت فصل بهاران رسید / جلوه گلشن به باغ همچو نگاران رسید

بشکفت درخت در زمستان / در بهمن میوه ها پزیده ست

مه دی رفت و بهمن هم بیا که نوبهار آمد / زمین سرسبز و خرم شد زمان لاله زار آمد

درباره معنی اسم ماه های ایرانی بیشتر بدانید.

جمشید

آتش افکند در جهان جمشید / از پس چار پرده چون خورشید

وقتت خوش وقتت خوش حلوایی و شکرکش / جمشید تو را چاکر خورشید تو را مفرش

جهان

بادا مبارک در جهان سور و عروسی های ما / سور و عروسی را خدا ببرید بر بالای ما

رقصی کنید ای عارفان چرخی زنید ای منصفان / در دولت شاه جهان آن شاه جان افزای ما

ناصر

زهی حاضر زهی ناظر زهی حافظ زهی ناصر / زهی الزام هر منکر چو او برهان من باشد

اسم حافظ نیز در بیت بالا آمده است.

نیکان

هر که او عصیان کند شیطان شود / که حسود دولت نیکان شود

و مولانا در جای دیگر می فرماید:

با لییمان بسته نیکان ز اضطرار / شیر مرداری خورد از جوع زار

بررسی کامل: اسم نیکان.

دوران

خیز که دوران ماست شاه جهان آن ماست / چون نظرش جان ماست عمر مؤبد رسید

عمر درازی نهاد یار به دوران خویش / دل سوی تبریز رفت در هوس شمس دین

قدح وارم در این دوران میان حلقه مستان / ز دست این به دست آن بدین دستان همی گردم

بررسی کامل: اسم دوران.

عیسی

ای قطب این هفت آسیا هم کان زر هم کیمیا / ای عیسی دوران بیا بر ما بخوان افسون خوش

سپند

درون مجمر دل ها سپند و عود می سوزد / که سرمای فراق او زکام آورد مستان را

شده ام سپند حسنت وطنم میان آتش / چو ز تیر تست بنده بکشد کمان آتش

ای بسا شب که من از آتششان همچو سپند / بوده ام نعره زنان رقص کنان بر درشان

درباره سپندارمذگان بیشتر بدانید.

پیمان

گفتمش ای جان جان ساقیان بهر خدا / پر کنی پیمانه را و نشکنی پیمان خویش

پیمانه جام کرده پیمان من گرفته / من دامنش کشیده کای نوح روح دیده

کجا شد عهد و پیمان را چه کردی / امانت های چون جان را چه کردی

محمد

به هر شبی چو محمد به جانب معراج / براق عشق ابد را به زیر زین کشدا

اسم معراج نیز در بیت بالا آمده است. بررسی کامل: اسم محمد.

شاه معراج و پیک افلاکیست / خاک باشی بروید از تو نبات

به معراج برآیید چو از آل رسولید / رخ ماه ببوسید چو بر بام بلندید

دارا

اجزای درختان را چون میوه کند دارا / بنگر که چه مبدل شد آن چوب از آن چوبی

تا ز دارالملک دل برهم زند / ملک نوشروان و دارا ساعتی

پاکان

نامش ورقی بوده ملک ابد اندر وی / اسرار همه پاکان آن جا شفقی مانده ست

نامش ورقی بوده ملک ابد اندر وی / اسرار همه پاکان آن جا شفقی مانده ست

ای حسن تو دام جان پاکان / درماند یکی شکار برخیز

مهر پاکان درمیان جان نشان / دل مده الا به مهر دلخوشان

نوید

برنشین ای عزم و منشین ای امید / کز رسولانش پیاپی شد نوید

باز دست شاه را کرده نوید / از همه مردار ببریده امید

دو دو بیت بالا اسم امید هم آمده است و مولانا دو اسم نوید و امید را به زیبایی قافیه ابیات قرار داده. بررسی کامل: اسم نوید.

سروش

گلستان می شود عالم چو سروش می کند سیران / قیامت می شود ظاهر چو در اظهار می آید

پیش سروش چون خرامد خاک باش / چون گلش عنبر فشاند باد باش

شهاب

شهاب آتش ما زنده بادا / چو القاب شهاب سهروردی

زهره کی بود یا عطارد یا شهاب / کو برون آید به پیش آفتاب

کیان

تا سخن های کیان رد کرده ای / تا کیان را سرور خود کرده ای

بگویمت که از این ها کیان برون آیند / شنودم از تکشان بانگ ژغرغ خلخال

راضی شدی که بیش نجویی زیان ما / این از پی رضای کیان می کنی مکن

بررسی کامل: اسم کیان.

یوسف

ای یوسف خوش نام ما خوش می روی بر بام ما / ای درشکسته جام ما ای بردریده دام ما

 

کیوان

کار را بگذار می را بار کن بر اسب جام / تا ز کیوان بگذرد این کار و بارت ساقیا

کعبه چو آمد سوی من جانب کعبه نروم / ماه من آمد به زمین قاصد کیوان نشوم

من چو از خورشید کیوان ذره ام / ذره ذره سوی کیوان می روم

کیوان از جمله اسم های ایرانی در منظومه شمسی است.

هاتف

گر تو بی تقلید ازین واقف شوی / بی نشان از لطف چون هاتف شوی

چون بگذری ای عارف زین آب و گل ناشف / زان سو مثل هاتف بی نام و نشان برگو

عارف

ای عارف عاشق این غزل گو / کت عشق ز عاشقان گزیده ست

چو عارف را و عاشق را به هر ساعت بود عیدی / نباشد منتظر سالی که تا ایام عید آید

شهریار

آن شهریار اعظم بزمی نهاد خرم / شمع و شراب و شاهد امروز رایگانست

رسم نو بین که شهریار نهاد / قبله مان سوی شهر یار نهاد

آید هر دم رسول از طرف شهر یار / با فرح وصل دوست با قدح شهریار

یاران

بر پرده های دنیا بسیار رقص کردیم / چابک شوید یاران مر رقص آن جهان را

ای ابر خوش باران بیا وی مستی یاران بیا / وی شاه طراران بیا مستان سلامت می کنند

چه یاری یابد از یاران همدل / کسی کز جان شیرین گشت تنها

فرخ

آن شه فرخ رخ بی مثل را / آن مه دریادل جانانه را

برآمد زعفران فرخ نشان عاشقان بر رخ / بر او بخشود و گل گفت اه که این مسکین چه زار آمد

بگشا نقاب از رخ که رخ تو است فرخ / تو روا مبین که با تو ز پس نقاب گویم

کامیار

مرحبا ای جان باقی پادشاه کامیار / روح بخش هر قران و آفتاب هر دیار

اسم دیار هم در بیت بالا آمده است و مولوی در جای دیگر می فرماید:

ور ریاضت آیدت بی اختیار / سر بنه شکرانه ده ای کامیار

پس نکو گفت آن حکیم کامیار / که تو طفلی خانه پر نقش و نگار

بررسی کامل: اسم کامیار.

خسرو

ای خسرو مه وش بیا ای خوشتر از صد خوش بیا / ای آب و ای آتش بیا ای در و ای دریا بیا

من دوش گفتم عشق را ای خسرو عیار ما / سر درمکش منکر مشو تو برده ای دستار ما

دیدم آن شاه را آن شه آگاه را / گفتم این شاه کیست خسرو و سلطان کیست

بامداد

ز بامداد سعادت سه بوسه داد مرا / که بامداد عنایت خجسته باد مرا

از بامداد روی تو دیدن حیات ماست / امروز روی خوب تو یا رب چه دلرباست

پرده دل می زند زهره هم از بامداد / مژده که آن بوطرب داد طرب ها بداد

هر روز بامداد درآید یکی پری / بیرون کشد مرا که ز من جان کجا بری

دیار

گل از نسرین همی پرسد که چون بودی در این غربت / همی گوید خوشم زیرا خوشی ها زان دیار آمد

با نگار خویش باش و خوب خوب اندیش باش / از دو عالم بیش باش و در دیار خویش باش

بررسی کامل: اسم دیار.

کامران

تو ببخشا بر کسی کاندر جهان / شد حسود آفتاب کامران

هر زمانی که شدی تو کامران / آن دم خوش را کنار بام دان

جانشان بخش و ز خودشان هم مران / کام شیرین تو اند ای کامران

گردآورنده اشعار: احمدرضا سلیمی.

شعر های عاشقانه دیگر از مولوی

زیباترین شعرهای مولانا که می تونی به عشقت بگی! ❤️

  1. تو آن نوری که دوزخ را به آب خود بمیرانی / مرا در دل چنین سوزی و محروری روا داری
  2. در روز خوشی همه جهان یار تواند / یارِ شب غم نشان کسی کم دادست
  3. اندر دل من درون و بیرون همه او است /اندر تن من جان و رگ و خون همه اوست
  4. جان من و جان تو بسته ست به همدیگر / همرنگ شوم از تو گر خیر بود گر شر
  5. چون ترا دیدم محالم حال شد / جان من مستغرق اجلال شد
اسامی دخترانه در مولوی
اسم در اشعار مولانا

اسم شما هم در اشعار مولوی

نام شما هم در اشعار مولانا آمده است؟ اگر بله در قسمت نظرات بنویسید.

توجه: ابیات نوشته شده، نمونه هایی انتخابی از اشعار مولوی هستند. برای مثال ممکن است یک اسم بیش از دو بار در اشعار مولانا آمده باشد و ما فقط دو بیت را به عنوان نمونه اینجا قرار دادیم.