وستا

معنی اسم وستا

معنی نام وستا

اسم وستا

Vesta name meaning
اسم وستا Vesta name

اسم وستا به چه معنی است؟

همانطور که در قسمت اسم دختر ایرانی با و گفتیم اسم وستا یک اسم ایرانی با ریشه اوستایی است. اسم دختر ۴ حرفی خوش آوا که فراوانی به نسبت کمی دارد و از دید خیلی از پدر مادر ها یک اسم دختر جدید و امروزی به حساب می آید، گرچه از اسامی اصیل و باستانی ایرانی است.

در ادامه معنی دقیق و ریشه نام وستا را خواهید دید:

بیشتر بخوانید