معنی اسم ویدا ويدا

معنی اسم ویدا

معنی نام ویدا

اسم ویدا

Vida name meaning
معنی اسم ویداVida name meaning

اسم ویدا به چه معنی است؟

همانطور که در قسمت اسم دختر با و گفتیم اسم ویدا یک اسم ایرانی با ریشه فارسی است. اسم دختر ۴ حرفی خوش آوا که فراوانی به نسبت کمی دارد و از این رو از دید خیلی از پدر مادر ها یک اسم دختر جدید و امروزی به حساب می آید، گرچه از اسامی اصیل و قدیمی پارسی است.

در ادامه معنی دقیق و ریشه نام ویدا را خواهید دید:

بیشتر بخوانید