ویستا

معنی اسم ویستا

معنی نام ویستا

اسم ویستا

اسم ویستا به چه معنی است؟

همانطور که در قسمت اسم دختر با و گفتیم اسم ویستا یک اسم ایرانی با ریشه فارسی است. اسم دختر ۵ حرفی خوش آوا که فراوانی به نسبت کمی دارد و از این رو از دید خیلی از پدر مادر ها یک اسم دختر جدید و امروزی به حساب می آید، گرچه از اسامی اصیل و قدیمی پارسی است.

ویستا
معنی ویستا

در ادامه معنی دقیق و ریشه نام ویستا را خواهید دید:

بیشتر بخوانید