پارمیس

معنی اسم پارمیس

معنی نام پارمیس

معنی و ریشه دقیق اسم پارمیس

در قسمت اسم های دختر با پ در وبسایت نام فارسی و هم چنین اینستاگرام نام فارسی دیده اید، اسم پارمیس یک اسم فارسی اصیل است. اسمی تاریخی با معنی بسیار زیبا و مثبت. اما اسم پارمیس مثل خیلی از نامهای اصیل ایرانی سال هاست در ایران برای نامگذاری فرزند دختر انتخاب نشده و  اسم جدید دختر برای خیلی از پدر مادر ها به حساب می آید. لازم به ذکر است این اسم معادل نام های پرمیس و پارمیدا نیز هست که در قسمت اسم های دخترانه با پ در وب سایت NameFarsi.com قابل مشاهده هستند.

پارمیس
معنی اسم پارمیس

توضیحات تکمیلی درباره اسم پارمیس

معنی پارمیس

اسم پارمیس یعنی چه؟

نام پارمیس Parmis به معنی بانوی دانا و دانشمند است. معنی بانوی پرمهر و مهربان نیز برای اسم پارمیس آمده است.

تاریخچه اسم پارمیس

در تاریخ ایران، پارمیس نام دختر بردیا و نوه کوروش بزرگ (پادشاه هخامنشی) است.

کمبوجیه پسر کوروش بزرگ، پس از فتح مصر و در راه بازگشت کشته می‌شود. در این بین مغی به اسم گئومات از غیبت کمبوجیه سوء استفاده کرده و بردیا پسر دیگر کوروش را می‌کشد و به دروغ ادعا می‌کند که بردیاست و تخت سلطنت رو غصب می‌کند اما پارمیس که دختر بردیای واقعی بود پرده از این دسیسه برمی‌دارد و هویت واقعی گئومات را فاش می‌کند. سران و بزرگان هخامنشی بردیای دروغین را از سلطنت خلع می‌کنند و داریوش بزرگ را جانشین او می‌کنند و پارمیس هم با داریوش بزرگ ازدواج می‌کند.

اسم پارمیس
معنی اسم پارمیس

ریشه اسم پارمیس و پارمیدا

نام پارمیدا یک اسم دخترانه است که در واقع تغییر یافته نام اوستایی پرومیثه یا پرومیزد است. یعنی اسم پارمیدا شکل فارسی نام های “پرومیثه” یا “پرومیزد” است. پارمیس نام دختر بردیا و نوه کوروش پادشاه هخامنشی است و از این حیث نام اصیل ایرانی دخترانه و نامی تاریخی و باستانی به حساب می آید.

اسم های ایرانی هماهنگ با پارمیس

اسم دختر:

اسم پارسوا، آنیسا، آمیتیس، پرنیان و … قسمت اسم دختر با پ را ببینید.

اسم پسر:

اسم پارسا، پرهام، آرمیس، پیمان و … قسمت اسم پسر با پ را ببینید.

معنی اسم پارمیس
پارمیس Parmis