پرنیان

معنی اسم پرنیان

معنی نام پرنیان

معنی و ریشه دقیق اسم پرنیان

در اسم های دختر با پ در وبسایت نام فارسی و هم چنین اینستاگرام نام فارسی دیده اید، اسم پرنیان نامی ریشه فارسی است که چند سالی است به این خاطر که کمتر برای نام دختر انتخاب شد (تا دهه ۷۰) اسمی محبوب بین ایرانیان برای نامگذاری فرزند دختر به حساب می آید (اسم دختر جدید)؛ در ادامه توضیحات تکمیلی درباره اسم پرنیان را خواهید خواند.

پرنیان
معنی اسم پرنیان

بیشتر بخوانید