مشاوره انتخاب اسم

اسمهای جدید

اسم پسرانه

اسم برای دوقلو پسر

اسم دوقلو پسر

اسم برای دوقلوها

اسم دوقلو پسر

در مطلب قبلی وبسایت نام فارسی اسم دوقلو دختر را قرار دادیم و بنا به در خواست مراجعین وبسایت و اینستاگرام نام فارسی که به دنبال اسم برای دوقلوهای پسر بودند و درخواست اسم زیبا برای دوقلوهای پسر خود داشتند در این قسمت لیست اسم های دوقلو پسرانه را قرار دادیم. لازم به ذکر است در قسمت راهنمای انتخاب اسم و هم چنین ویدیو ها نکات مفیدی درباره انتخاب اسم برای دوقلوها گفتیم.

اسم برای دوقلوهای پسر

چه خوب است اگر اسم فرزندان و به ویژه اسم دوقلوها با هم هماهنگ باشد. منظور از هماهنگی، تناسب در وزن اسم های دوقلوها، حرف شروع شونده اسمها و یا معنی اسامی باشد. اسم های هم وزن شاید گزینه مناسبی برای انتخاب نام دوقلو ها باشد. اما اگر این اسامی از نظر معنایی به هم نزدیکی داشته باشند و در صورت امکان با نام پدر و مادر یا نام خانوادگی هماهنگی (وزنی و معنایی) داشته باشد ترکیبی زیباتر ایجاد می کند.

در ادامه لیستی از اسامی پسر برای دوقلو های پسر قرار گرفته است. اگر شما عزیزان هم زبان نیز برای اسمهای دوقلوها پیشنهادی دارید در قسمت نظرات بفرمایید و خیلی زود اسم های پیشنهادیتان برای دوقولو ها را به این لیست اضافه خواهیم کرد.

Continue reading

نام پسر با ق

نام پسر ایرانی با حرف قاف

اسم مذهبی

اسم پسرانه

ردیف اسم ریشه اسم  معنی نام
1 قابل عربی شایسته، لایق، از نامهای خداوند
2 قابیل عبری معرب از عبری، به دست آوردن، نام پسر آدم(ع) و برادر هابیل
3 قادر عربی دارای قدرت، توانا،از نامهای خداوند
4 قارن اوستایی-پهلوی از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر کاوه آهنگر و سپهدار فریدون پادشاه پیشدادی، نام یکی از خاندانهای بزرگ در دوره اشکانیان،نام پسر قباد و برادر انوشیروان پادشاه ساسانی
5 قارون عبری معرب از عبری، نام مردی ثروتمند از بنی اسرائیل معاصر موسی (ع)
6 قازان مغولی پادشاه مغولی ایران
7 قاسم اسم عربی بخش کننده، مقسم، اسم پسر پیامبر (ص)، به صورت پسوند و پسوند همراه با بعضی نامها می آید و نام جدید می سازد مانند محمد قاسم، قاسمعلی
8 قاهر عربی چیره، توانا
9 قائد عربی رهبر، پیشوا، پیش رو، ستاره ای در صورت فلکی دب اکبر
10 قائم عربی ایستاده ، قدرتمند و بااراده ، لقب امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
11 قبیله عربی توانایی، توان ، سلطه و نفوذ
12 قدرت عربی توانایی ، توان ، سلطه و نفوذ
13 قدرت الله عربی نیرو و توان خداوند
14 قدیر عربی توانا، قادر،از نامهای خداوند
15 قدیس عربی مؤمن، پرهیزکار و پاکدامن
16 قراتکین ترکی غلام سیاه، نام یکی از امیران سامانی
17 قربان عربی چیزی که بوسیله آن به خدا تقرب یابند، قربانی، فدایی،نزدیک شدن
18 قطب الدین عربی محور آیین و دین
19 قلی ترکی غلام، بنده،به صورت پسوند همراه با بعضی نامها می آید و نام جدید می سازد مانند حسینقلی، حسنقلی
20 قمرالدین عربی آن که در دین چون ماه می درخشد
21 قنبر عربی نام یکی از تابعان علی (ع)
22 قهار عربی نیرومند، پرزور،از نامهای خداوند
23 قوام الدین عربی آن که موجب استواری و استحکام دین است
24 قوام الملک عربی آن که موجب استحکام و استواری سرزمین است، لقب کلانتر فارس در زمان فتحعلی شاه قاجار
25 قیصر لاتین معرب ار لاتین، لقب پادشاهان روم و بعضی از کشورهای اروپایی
26 قیطون عربی از شخصیتهای شاهنامه، نام پادشاه مصر در زمان حکومت اسکندر مقدونی
27 قیوم عربی قائم به ذات، بسیار پایدار، از نامهای خداوند
www.NameFarsi.com

  ادامه: مشاهده نام پسر فارسی با ق

نام پسر با ج

نام پسر ایرانی با حرف جیم

اسم پسر با حرف ج

اسم پسر ایرانی با ج

 

ردیف اسم پسر ریشه نام معنی اسم
۱ جابر اوستایی، پهلوی تسکین دهنده، آرامش بخش، تسلی دهنده ، از نامهای حضرت حق ، نام شیمیدانی معروف و شاگرد امام جعفر صادق (ع)
۲ جادی یونانی طلب کننده بخشش ، خواهنده عطا
۳ جارالل اوستایی، پهلوی  لقب زمخشری دانشمند معروف در قرن پنجم و ششم که استاد سفیر، حدیث، نحو، لغت و علوم بلاغی بود.
۴ جاسم اسم عبری  عامیانه قاسم
۵ جالینوس عبری  نام پزشکی یونانی
۶ جاماسب عربی جاماسپ، از شخصیتهای شاهنامه، نام خردمندی ایرانی، وزیر و راهنمای لهراسپ و گشتاسپ پادشاهان کیانی
۷ جاماسپ عربی جاماسب ،از شخصیتهای شاهنامه، نام خردمندی ایرانی، وزیر و راهنمای لهراسپ و گشتاسپ پادشاهان کیانی
۸ جامشید عربی  جمشید، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر تهمورث پادشاه پیشدادی و دارای فره ایزدی
۹ جان افروز عربی  از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از سرداران بهرام چوبین
۱۰ جان افزا عربی  جان افزا
۱۱ جان بخشان عربی  اسم پسر به معنی جان بخش
۱۲ جان محمد عربی جان (روان) + محمد (ستوده شده)
۱۳ جان مهر عربی  مهربان جان
۱۴ جانعلی عربی  جان ( بلند مرتبه) + علی (عربی)
۱۵ جانلی عربی  جان (فارسی) + لی (ترکی) جاندار، زنده
۱۶ جانوسیار عربی جانوشیار، نام وزیر دارای داراب در زمان اسکندر مقدونی
۱۷ جانوشیار عربی  جانوسیار، نام وزیر دارای داراب در زمان اسکندر مقدونی
۱۸ جانی عربی  جاندار
۱۹ جانیار عربی  یاری دهنده جان، نام مورخی از مردم بخارا
۲۰ جاهد عربی  کوشا، ساعی
۲۱ جاوید عربی  همیشگی، ابدی
۲۲ جبار عربی، فارسی  نام یکی از صورتهای فلکی به شکل مردی که با حمایل یا شمشیر ایستاده است و عصایی به دست راست دارد، دارای سلطه و قدرت
۲۳ جندل فارسی، ترکی  از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از بزرگان درگاه فریدون پادشاه پیشدادی
۲۴ جنید فارسی، عربی  نام عارفی معروف در قرن سوم هجری
۲۵ جواد یونانی  بخشنده، از نامهای خدواند، لقب امام نهم شیعیان
www.NameFarsi.com

  ادامه: مشاهده نام پسر فارسی با ج