اسم پسرانه با د

اسم پسر با د

لیست نام پسر ایرانی با حرف دال

شامل اسم های پسر ایرانی با ریشه های کردی، عبری، عربی، فارسی-عربی. اسم پسر فارسی با حرف د را در صفحه بعدی ببینید. (زیر جدول این صفحه لینک آن هست). از محبوب ترین اسم های پسرانه با حرف د در این بین می توان به اسم های دانیال و داود اشاره کرد. درباره اسم دایان هم باید اضافه کنیم که این اسم در حال حاضر برای دختر قابل ثبت است. اگر اسم زیبای دیگری از حرف د می شناسید در قسمت نظرات بنویسید. بخصوص اسم های کردی، اسم های لری و اسم های ترکی.

اسم پسرانه با د
نام پسر از د

لیست اسم های پسرانه با حرف د

ردیف اسم ایرانیریشه ناممعنی اسم
۱داتان عبری مربوط به چشم، نام یکی از رؤسای یهود
۲دادعلی فارسی- عربی داد (فارسی) + علی (عربی)، داده علی (ع)، آن که عدل و دادی چون علی (ع) دارد.
۳دادیار کردی اسم پسرانه  حامی قانون، مجری عدالت (نگارش کردی: دادیار) 
۴دان عبری قاضی، داور، نام یکی از پسران یعقوب (ع)
۵دانیال عبری خدا حاکم من است‌، اسم یکی از چهار پیامبر مذکور در عهد عتیق
۶داود عبری داوود
۷داورا آشوری دشت
۸داوود عبری محبوب، نام یکی از پیامبران بنی اسرائیل که به سبب صدای خوب و نواختن بربط شهرت دارد.
۹داوید عبری داوود
۱۰دایان ترکی اسم پسرانه  سرافرازی. در منابع ترکی این اسم پسرانه است. حال آنکه این اسم در کردی نامی دخترانه است. بررسی تخصصی اسم دایان را ببینید.
۱۱دوست محمد فارسی- عربی دوست (فارسی) + محمد (عربی) دوستدار محمد (ص)
۱۲دوستعلی فارسی- عربی دوست (فارسی) + علی (عربی) دوستدار علی (ع)
۱۳دومان ترکی مه، غبار
۱۴دها عربی زیرکی، هوشمندی
۱۵دین محمد فارسی- عربی دین (فارسی) + محمد (عربی)، دارای دین حضرت محمد (ص)، نام یکی از پادشاهان ازبک
www.NameFarsi.com

ادامه: مشاهده نام پسر فارسی با د