نام پسر با ر

اسم پسر با ر

لیست نام پسر ایرانی با حرف ر

شامل اسامی پسر ایرانی با حرف ر

نام پسر با ر
نام پسر با حرف ر اسم پسرانه از ر

به طور کلی اسامی پسرانه با حرف ر از نام های محبوب هستند. و همانطور که در صفحه قبلی دیدید اسامی زیبایی برای پسر با حرف ر وجود دارند. (به خصوص نام های فارسی که در صفحه قبل هستند) پایین این جدول ادامه نام های زیبای پارسی با “ر” را نیز ببینید.

ردیف اسم پسر ریشه نام معنی اسم
۱ رئوف عربی بسیار مهربان، بخشنده و با محبت، از نامهای خداوند مهربان
۲ رادعلی فارسی، عربی راد (فارسی) + علی (عربی)، علی جوانمرد ، کسی که همانند علی (ع) جوانمرد است.
۳ رازاوه اسم کردی آراسته شده
۴ راستین  فارسی در نهایت صداقت و راستی و درستی؛ حقیقی، واقعی؛ در قدیم معنی راست قامت هم می داده است.
۵ راشد عربی آن که در راه راست است، دیندار، اسم یکی از خلفای عباسی
۶ راشن عربی آرامنده، ثابت
۷ راشین کردی توشه، هم چنین به معنی سبز و خرم اسم کردی دخترانه است.
۸ راما سنسکریت  یکی از تجلیات وشنو در اساطیر هندی
۹ رایا عبری آن که مورد توجه خداوند است، نام مردی از بنی اسرائیل؛ اسم دختر و پسر است و در حال حاضر ثبت احوال به عنوان اسم دختر می پذیرد.
۱۰ رایکا گیلکی محبوب و معشوق
۱۱ رایمون فارسی، گیلکی پسر باهوش
۱۲ ربن کردی یکدست، یک اندازه (نگارش کردی: رهبهن)
۱۳ ربیع عربی بهار
۱۴ رجا عربی امیدواری، امید
۱۵ رجب عربی نام ماه هفتم از سال قمری
۱۶ رحمان عربی مهربان، بخشاینده، از نام های خداوند
۱۷ رحمت عربی مهربانی، رحم، مهربانی و عفو مخصوص خداوند
۱۸ رحمت الله عربی بخشش خداوند
۱۹ رحیم عربی مهربان، از نام های خداوند
۲۰ رزاق عربی روزی دهنده، از اسامی خداوند
۲۱ رزق الله عربی روزی ای که خداوند می دهد
۲۲ رزین عربی محکم، استوار، متین، باوقار
۲۳ رسام عربی رسم کننده، نقاش
۲۴ رسول عربی پیغمبر، قاصد، پیک
۲۵ رشید عربی هدایت شده، دارای قامت بلند و متناسب، شجاع و دلیر، از نام های خداوند
۲۶ رشیدا فارسی، عربی  رشید (عربی) + ا (فارسی) ؛ اسم یکی از استادان خط نستعلیق در قرن یازدهم که خواهرزاده و شاگرد میرعماد بوده است.
۲۷ رشیدالدین عربی آن که در دفاع از دین دارای رشادت و شجاعت است، نام نویسنده و شاعر مشهور قرن پنجم و ششم ملقب به وطواط
۲۸ رضا عربی خشنودی، رضایت، خشنود، راضی، نام امام هشتم شیعیان اسم پسر ایرانی
۲۹ رضی عربی راضی و خشنود
۳۰ رضی الدین عربی پسندیده دین، نام دانشمند و شاعر قرن ششم
۳۱ رعد عربی صدای حاصل از برخورد دو قطعه ابر، سوره ایی در قرآن کریم نیز به همین نام است.
۳۲ رفیع عربی مرتفع، بلند، ارزشمند، عالی
۳۳ رفیع الدین عربی دارای مقام و مرتبه بلند در دین
۳۴ رکن الدین عربی پایه و اساس دین
۳۵ رمضان عربی سنگ گرم و سوزان، نام ماه نهم از سال قمری
۳۶ روجیار کردی روژیار
۳۷ روح الامین عربی نام دیگر جبرئیل
۳۸ روح الدین عربی آن که روح دین است.
۳۹ روح الله عربی روح خداوند، لقب عیسی (ع)
۴۰ روژمان کردی روشن مانند روز، کسی که دارای فکر باز و اندیشه روشن است.
۴۱ ریاض اسم عربی روضه ها، باغها
www.NameFarsi.com

ادامه: مشاهده نام پسر فارسی با ر