اسم پسر با ش

اسم پسر با ش

لیست نام پسر ایرانی با حرف ش

اسم با ش
اسم پسر ایرانی با ش

شامل اسم های پسرانه زیبا (ترکی، عربی و …) با حرف ش

ردیف اسم ایرانیریشه ناممعنی اسم
۱شادتگین فارسی، ترکی شاد (فارسی) + تگین (ترکی) = پهلوان شاد، از امیران دربار خوارزمشاه
۲شادلی عربی نام چندتن از بزرگان عرب
۳شادن عربی اسم پسرانه به معنی بچه آهو، زیبا و لطیف مانند بچه آهو، بچه آهویی که کمی بزرگ شده و بی نیاز از مادر است
۴شار عربی عنوان عمومی پادشاهان غرجستان (منطقه ای در عربستان کنونی)
۵شارایل آشوری خدای پادشاه
۶شارو کردی بازمانده یا پنهان
۷شاروسین آشوری پادشاه مقدس
۸شاعی عربی شیعی
۹شاکر عربی شکرگزار ، کسی که در حال شکرکردن است،معمولامنظور شکرگزاری در برابر خداوند است.
۱۰شاکل عربی شبیه و مانند
۱۱شامل عربی حاوی، دارنده ، کامل ، فراگیرنده ، نام یکی از رهبران مذهبی و سران عشایر قفقاز
۱۲شانلی عربی، ترکی شان (عربی) + لی (ترکی)، مشهور، پرافتخار، شایان تحسین
۱۳شانیا هندی اسم پسر به معنی کسی که در تصمیم و نظر خود پابرجاست، مصمم، ثابت قدم
۱۴شاویس فارسی، عربی شا (فارسی) + ویس (عربی) مرکب از شاه + اویس (نام شخصی پارسا که از تابعین بوده است)
۱۵شاه محمد فارسی، عربی شاه (فارسی) + محمد (عربی)، اسم نقاش معروف ایرانی در زمان صفویه نیز بوده است
۱۶شاه مراد فارسی، عربی شاه (فارسی) + مراد (عربی) مهمترین و بزرگترین آرزو 
۱۷شاه هژبر فارسی، عربی شاه(فارسی) + هژبر (از عربی: هزبر) نام پسر پادشاه یمن 
۱۸شاهارا آشوری حافظ شب های روزه داران 
۱۹شاهد عربی زیبارو، محبوب، معشوق 
۲۰شاهر عربی مشهور، معروف، نامی
۲۱شاهسون اسم ترکی شاه (فارسی) + سون (ترکی) = شاه دوست، نام چند طایفه از طوایف ترک در ایران
۲۲شاهقلی فارسی، ترکی شاه (فارسی) + قلی (ترکی) غلام شاه، نام نقاش معروف ایرانی در زمان صفویه
۲۳شاهمیر فارسی، عربی شاه (فارسی) + میر (عربی)، امیرشاه، نام برادر میرک بیگ وزیر شاه اسماعیل صفوی
۲۴شایار کردی وزیر (نگارش کردی: شایار)
۲۵شایرایا آشوری ستاره ناهید
۲۶شبلی عربی نام عارف معروف قرن سوم و چهارم
۲۷شبنا عبری جوان، نام یکی وکلای قصر حزقیا پادشاه یهودا
۲۸شبیر عربی  اسم پسر هارون از پیامبران بنی اسرائیل
۲۹شجاع الدین عربی آن که در دفاع از دین شجاع است.
۳۰شجاع الملک عربی آن که در دفاع از کشور شجاع است.
۳۱شداد عبری نام فرزند عاد (ع) 
۳۲شرف عربی بزرگواری، برتری 
۳۳شرف الدین عربی موجب آبروی دین و آیین 
۳۴شرف الزمان عربی موجب بزرگی عصر و روزگار 
۳۵شریف عربی ارزشمند، عالی، سید، ارجمند، بزرگوار، نام کوهی در عربستان 
۳۶شریف الدین عربی دارای دین و آیین پاک 
۳۷شعبان عربی نام ماه هشتم از سال قمری 
۳۸شعیب عبری توشه دان، نام پدر همسر موسی (ع)، نام کوهی در یمن 
۳۹شفا عربی بهبود یافتن از بیماری، تندرستی 
۴۰شفیع عربی شفاعت کننده، پایمرد 
۴۱شقیق عربی نام یکی از سرداران علی (ع) 
۴۲شکرالله عربی سپاس خد ارا 
۴۳شکرعلی عربی (به ضم شین) عربی مرکب از شکر (سپاس) + علی (بلندمرتبه) 
۴۴شکور عربی بسیار سپاسگزار، از نامهای خداوند 
۴۵شکیل عربی زیبا، پسر خوش چهره 
۴۶شلیخا عبری سریانی نام یکی از حواریون عیسی (ع) 
۴۷شماس سریانی خادم، عابد، طبقه و گروهی از روحانیون مسیحی، از شخصیت های شاهنامه فردوسی، نام سردار ایرانی مسیحی در زمان پادشاهی نوشزاد فرزند انوشیروان پادشاه ساسانی 
۴۸شمس عربی خورشید، اسم بتی در قدیم، نام سوره ای در قرآن کریم 
۴۹شمس الدین اسم عربی آفتاب دین، نام دو تن از پادشاهان آل کرت 
۵۰شمس الهدی عربی خورشید هدایت 
۵۱شمعون عبری شنونده، نام یکی از برادران یوسف(ع) 
۵۲شمیل عربی باد شمال، نام روستایی در نزدیکی بندرعباس 
۵۳شمینه آشوری حاصلخیز، برکت یافته 
۵۴شوان کردی گله بان، چوپان
۵۵شورعلی فارسی، عربی شور (فارسی) + علی (عربی) مرکب از شور (هیجان ) + علی (بلندمرتبه)
۵۶شوق علی عربی مرکب از شوق (هیجان) + علی (بلند مرتبه)، آنکه شوق دیدن حضرت علی (ع) را دارد.
۵۷شهابعربی شعله آتش، سنگ آسمانی، ستاره دنباله دار، شهاب معنی پادشاه آبها نیز می‌دهد.
۵۸شهاب الدین عربی آن که چون ستاره روشنی در دین است، نام حکیم معروف قرن ششم، شهاب الدین سهره وردی
۵۹شهرتاش فارسی، ترکی شهر (فارسی) + تاش (ترکی) همسایه و همشهری
۶۰شهیر عربی معروف، نام آور، نامدار
۶۱شیبان عربی از قبایل عرب
۶۲شیبت عربی سفیدی مو، پیری
۶۳شیث عبری نام سومین پسر آدم و حوا که به عقیده مسلمانان مقام نبوت داشت.
۶۴شیراحمد فارسی، عربی شیر (فارسی) + احمد (عربی) مرکب از شیر (شجاع) + احمد (ستوده)
۶۵شیرعلی فارسی، عربی شیر (فارسی) + علی (عربی) ، مرکب از شیر (شجاع) + علی (بلندمرتبه)، نام طایفه ای از طوایف کهگیلویه
۶۶شیرمحمد فارسی، عربی شیر (فارسی) + محمد (عربی) مرکب از شیر (شجاع) + محمد (ستوده)
www.NameFarsi.com

◄ مشاهده ادامه: نام پسر فارسی با ش

اسم پسر با ش
نام پسرانه با حرف ش