سروش

معنی اسم سروش

سروش

معنی، ریشه و فراوانی (تعداد) اسم سروش در ثبت احوال ایران

همه چیز درباره اسم سروش

معنی سروش

سروش به چه معناست؟ Soroush Name Meaning

سروش یعنی: اطاعت و فرمانبرداری. معنی شنیدن نیز برایش آمده است و نام فرشته ای والا مقام، در اوستا هست. اسم زیبایی که در اشعار شعرای ایران زمین به عنوان پیام آور (فرشته پیام آور) شناخته می شود.

فرشته بدو گفت نامم سروش / چو ایمن شدی دور باش از خروش (فردوسی).

ریشه اسم سروش

ریشه نام سروش اوستایی است. پس سروش از اسامی اصیل ایرانی و یک اسم پسر زردشتی محسوب می شود. اسم زیبایی که از اسامی شاهنامه ای پسر نیز هست.

فردوسی در یکی از اشعارش از سروش اینگونه می فرماید:

چو خورشید بر گاه فرخ سروش / نشسته به آیین و با فر و هوش

فردوسی در جای جای شاهنامه پیشوند “خجسته” را برای سروش می آورد. پیشوندی با مفهوم مثبت که یادآور اسم نوید و نام مژده نیز هست:

فرستاده ای خواند با شرم و هوش / دلاور بسان خجسته سروش

معنی اسم سروش
معني و ريشه اسم سروش

❤️ در ادامه بررسی کامل اسم سروش را خواهید دید.

بیشتر بخوانید