معنی اسم هومهر

معنی اسم هومهر

هومهر

معنی، ریشه، فراوانی و تعداد اسم هومهر در ثبت احوال، تلفظ هومهر و تاریخچه آن

معنی هومهر Houmehr name meaning

واژه “هو” در خیلی از اسامی زیبای فارسی وجود دارد و به معنی خوب و نیک است. “مهر” نیز به معنی مهربانی و هم چنین خورشید است. هومهر از ترکیب این واژگان ساخته می شود. واژگانی که هر دو در زبان و فرهنگ ما جایگاه ویژه ای دارند. مهربانی و نیکی. پس هومهر یعنی مهربان خوب، نیک مهربان. آنکه خوب و مهربان است. کسی که دارای محبت و مهربانی نیکوست.

ریشه هومهر

همانطور که احتمالا در قسمت اسم پسر بخش اسم با ه دیدید، هومهر اسم پسر ایرانی اصیل با ریشه فارسی است. گرچه به دلیل اینکه خیی کم شنیده است به اصطلاح عموم جامعه اسم جدید پسر است که البته مورد تایید ثبت احوال هم هست.

اسم هومهر
معنی و فراوانی اسم هومهر در ثبت احوال

همه چیز درباره اسم هومهر

در ادامه به بررسی دقیق و تخصصی اسم هومهر می پردازیم.

بیشتر بخوانید

Homan name

معنی اسم هومان

هومان

معنی، ریشه و فراوانی اسم هومان Homan name

همانطور که در لیست کامل اسم پسر با ه دیدید اسم هومان از اسم های زیبای پسرانه ایرانی است. اسمی خوش آوا، دو هجایی با فراوانی نسبتا کم. اسم پسر ایرانی اصیل که از اسم های شاهنامه ای هم هست. ویژگی های یک اسم زیبا و شیک پسرانه را دارد.

همه چیز درباره اسم هومان

در ادامه بررسی کامل و دقیق این اسم زیبا و اصیل پسرانه را خواهید خواند.

بیشتر بخوانید