پوریا Pourya

معنی اسم پوریا

معنی نام پوریا

معنی و ریشه دقیق اسم پوریا

همانطور که در قسمت اسم پسر با پ و همچنین اینستاگرام نام فارسی گفتیم، اسم پوریا اسم فارسی پسرانه است که علاوه بر آوای زیبا معنی خیلی زیبایی دارد. پوریا از نام های محبوب در بین ایرانیان از قدیم تا به امروز است و یک اسم پسر زیبا برای پسران که ریشه پارسی دارد به حساب می آید.

پوریا
معنی اسم پوریا

بیشتر بخوانید