اسم پندار

معنی اسم پندار

پندار

معنی، ریشه و فراوانی (تعداد) اسم پندار در ثبت احوال ایران

همه چیز درباره اسم پندار

پندار یک اسم پسر با حرف پ، که به دلیل اینکه در دهه های اخیر برای نامگذاری فرزند انتخاب نشده بوده، در حال حاضر به اصطلاح عام، یک اسم جدید پسر محسوب می شود. پندار نام پسر پارسی اصیل که برای هر ایرانی، یادآور عبارت ارزشمند کهن، “پندار نیک، گفتار نیک و کردار نیک” است.

معنی پندار

پندار یعنی فکر، اندیشه، گمان. می توان این تعبیر را داشته که اسم پندار مجازا یعنی او که در فکر و اندیشه ماست، یعنی عزیز، گرامی، محبوب. پندار از نظر مفهوم مشابه نام خاطره و رویا هم هست که البته آن دو نام دخترانه هستند.

معنی اسم و کلمه پندار چیست؟ Pendar name meaning

از نظر معنای واژه، پندار یعنی اندیشه و فکر.

اسم پندار دختر یا پسر؟

پندار به لحاظ معنا برای هر دو جنسیت قابل انتخاب است و از اسم های مشترک بین دختر و پسر بوده است. در سال های گذشته هم در ثبت احوال برای پسر و دختر انتخاب می شده. اما چند سالی است که فقط برای فرزند پسر قابل ثبت در ثبت احوال ایران است.

ریشه اسم پندار

اسم پندار کجایی است؟

ریشه نام پندار فارسی است و یک نام کاملا ایرانی محسوب می شود.

معنی اسم پندار
معنی و ریشه اسم پندار

اسم پندار در کتاب شاهنامه

پندار در کتاب شاهنامه فردوسی نیامده است. اما در غزلی از حافظ آمده که در ادامه خواهید دید.

❤️ بررسی کاملتر اسم پندار را در ادامه ببینید.

بیشتر بخوانید

اسم پادرا

معنی اسم پادرا

پادرا

معنی، ریشه و فراوانی تعداد اسم پادرا در ثبت احوال ایران

همه چیز درباره اسم پادرا

معنی پادرا Padra name meaning

پادرا یعنی: نگهبان شکوه، “را” در اوستایی به معنی شکوه، درخشش و روشنایی است. برای نام پادرا معانی نگهبان آتش و سرزمین با شکوه نیز آمده است. خیلی از نام ها معنی نگهبان را در خود دارند که البته بیشترشان از اسامی پسرانه هستند. نام هایی چون کیبد، رامبد، مهبان، دلوان و بسیاری از اسم های زیبای دیگر که این مفهوم را در خود دارند.

ریشه اسم پادرا

ریشه نام پادرا فارسی است. البته شاید بهتر باشد بگوییم که پادرا از اسم های اوستایی است. اوستایی زبان باستانی ایرانیان بوده است.

معنی اسم پادرا

❤️ در ادامه بررسی کامل اسم پادرا را خواهید دید.

بیشتر بخوانید