Robin's name

معنی اسم رابین

اسم رابین

معنی نام رابین

Robin's name meaning
Robin رابین

همانطور که در قسمت “اسم پسر با ر” وبسایت NameFarsi.com گفتیم اسم رابین یک نام با ریشه کردی ایرانی است که برای نامگذاری پسران کاربرد دارد.

ریشه اسم رابین

رابین یک اسم بین المللی پسرانه است که یک نام ایرانی نیز به حساب می آید. چرا که همانطور که در قسمت اسم کردی پسر گفتیم، اسم رابین ریشه کردی دارد. در زبان لاتین اسم Robin را مخفف Robert می دانند. اسم Robin در زبان لاتین برای دختران هم کاربرد دارد و اسمی مشترک بین دختر و پسر به حساب می آید و هم چنین برای نام خانوادگی (فامیلی) استفاده می شود. در فرانسه Robyn برای نام خانوادگی خیلی متداول  است.

معنی رابین

Robin Name meaning

رابین در زبان کردی به معنی مشاور و معتمد است و نامی زیبا برای پسر می باشد. معنی اسم رابین در لاتین شهرت، شهرت درخشان است.

معنی اسم رابین
معنی نام رابین

اسم رابین در ثبت احوال ایران

با استعلامی که تیم نام فارسی از ثبت احوال ایران داشت، مشخص شد این اسم مورد تایید ثبت احوال است. رابین یک اسم پسر شیک زیبا با فراوانی کم. گزینه ای مناسب برای انتخاب اسم پسر.

نام فارسی مرجع اسم های ایرانی زیبا