اسم سوشا

معنی اسم سوشا

سوشا

معنی، ریشه، فراوانی (تعداد) اسم سوشا در ثبت احوال ایران

همانطور که در قسمت اسم پسر با س و همچنین اینستاگرام نام فارسی گفتیم، اسم سوشا اسم فارسی پسرانه است که چون چندین سال کمتر مورد استفاده برای نامگذاری قرار گرفته است نام سوشا از نام های جدید در بین ایرانیان مصطلح شده است و یک اسم پسر چهار حرفی زیبا با معنی زیباست برای پسران که ریشه پارسی دارد. اسم سوشا با محبوبیت یافتن دروازه بان ایرانی سوشا مکانی بیشتر شناخته شد.

بیشتر بخوانید