اسم کیاناز

معنی اسم کیاناز

کیاناز

معنی، ریشه و فراوانی تعداد اسم کیاناز در ثبت احوال ایران

همه چیز درباره اسم کیاناز

معنی کیاناز Kianaz name meaning

کیاناز یعنی: مایه افتخار پادشاهان و بزرگان، به مجاز یعنی بزرگ زاده. اسم كياناز از ترکیب دو واژه “کیا” به معنی پادشاه و “ناز” ساخته شده است. اسامی ترکیبی دخترانه با پسوند ناز کم نیستند. اسم های با ناز چون فرناز، الناز، فرحناز، آیناز، مهرناز و خیلی از اسم های دیگر.

اسم کیانا تشابه زیادی با نام کیانا دارد و دقت شود به این نام دخترانه زیبا اشتباه نشود.

ریشه اسم کیاناز

ریشه نام کیاناز فارسی است.

معنی اسم کیاناز
معنی و ریشه اسم کیاناز

❤️ در ادامه بررسی کامل اسم کیاناز را خواهید دید.

بیشتر بخوانید