flowers names

اسم گل ها

نام گل ها

در این قسمت اسم گل ها با عکس و معنی آنها (معنی که هر گل هنگام هدیه دادن می دهد) را خواهیم خواند.

معنی هر گل

همانطور که می دانید هر گل معنی خاص خود را هنگام هدیه دادن دارد. مثلا گل کاملیا معنی خوشبختی حاصل از فداکاری در عشق را می دهد و یا گل کوکب معنی دلگیر بودن هدیه دهنده از آنکه دوستش دارد است. به تعبیر بعضی ها حتی برخی گلها می توانند معنی منفی داشته باشد. مثلا معنی گل زرد را خیلی ها خلاف دوست داشتن می دانند و پیام آور جدایی می دانند.. برخی گل ها مخصوص مراسم خاص مثلا مراسم ازدواج هستند و برخی مخصوص مراسم عزاداری و غیره.

در ادامه به طور کامل در این مورد صحبت کرده ایم.

بیشتر بخوانید