الیار

معنی اسم الیار

معنی نام الیار

معنی و ریشه دقیق اسم الیار

همانطور که در قسمت اسم پسر با ا در وبسایت و همچنین اینستاگرام نام فارسی گفتیم، اسم الیار اسم پسرانه ترکی – فارسی، نامی خوش آوا به سبب وجود آوای “ا” در ابتدا و انتهای نام؛ اسم الیار یک نام ترکی و فارسی است.

خیلی از دوستان هم پرسیده بودند که الیار اسم دختره یا پسر و در پاسخ به آن دوستان مجدد عرض می کنیم که الیار اسم پسر است.

الیار
اسم الیار

توضیحات تکمیلی درباره نام الیار را در ادامه بخوانید:

بیشتر بخوانید