معنی اسم باران

باران

معنی، ریشه و فراوانی تعداد اسم باران در ثبت احوال ایران

معنی باران Baran name meaning

باران از نظر واژه، معنی مشخصی دارد. قطرات آب که از آسمان به سوی زمین فرود می آیند. از نظر علمی، زمانی که قطرات آب در اثر فشردگی بخار آب سنگین می شود، بر اثر نیروی گرانش سقوط می کنند و باران تولید می شود.

باران یعنی: نشانه رحمت خداوند و آورنده خیر و برکت. یک اسم دخترانه چهارحرفی با معنی زیبا. نامی دو هجایی خوش آوا که فراوانی نسبتا کمی هم دارد.

ریشه اسم باران

ریشه نام باران فارسی است و یک اسم اصیل ایرانی به حساب می آید.

Baran name meaning
معنی اسم باران Baran

اسم باران در ثبت احوال ایران

فراوانی باران در ثبت احوال

تعداد اسم باران در ثبت احوال ۶۸۱۰۳ نفر است.

معنی باران در ثبت احوال

باران =۱- (در علوم زمین) قطره‌های آب که بر اثر مایع شدن بخار آب موجود در جو زمین ایجاد می‌شود؛ ۲- (در عرفان) باران کنایه از فیض حق تعالی و رحمت شامل  ‌اوست، که از عالم غیب بر ممکنات فایض گردد و ممکنات بر حسب مراتب استعداد، استفاضه نمایند. غلبه عنایات را نیز که در احوال سالک حاصل شود از فَرَح و تَرَح باران گویند.

اسم باران برای پروفایل

عکس اسم باران (عکس نوشته یا اسم نوشته نام باران) برای پروفایل

باران
اسم باران

 

اسم های مشابه باران (هم اسم باران)

اسامی شبیه و هم آوا با باران که متناسب با این اسم زیبا هستند:

اسم دختر که به باران بیاد

نام های دخترانه بهار، بهاره، آریانا، نورا، جیران، بیتا و سارا از جمله اسم های دخترانه متناسب با باران هستند.

اسم پسر که به باران بیاد

نام های پسرانه آرمان، شاهان، آریان، عرفان، رایان، ماهان، بردیا، باراد، سیروان و هورام از جمله اسم های پسرانه متناسب با نام باران هستند.

شما هم به دنبال متناسب ترین نام ها با معیار های مد نظر خود هستید؟ قسمت مشاوره اسم را ببینید.

نظر شما درباره اسم باران چیست؟ آیا این نام را برای فرزند می پسندید؟