اسم الیسا

معنی اسم الیسا

الیسا

معنی، ریشه و فراوانی (تعداد) اسم الیسا در ثبت احوال ایران

همه چیز درباره اسم الیسا

معنی الیسا

الیسا به چه معناست؟ Elisa Name Meaning

الیسا در لاتین معادل الیزا هست و مخفف اسم الیزابت. بد نیست بدانید اسم لیزا Lisa که نامی مرسوم در کشورهای غربی هست نیز مخفف نام الیزابت است. اليزایت Elizabeth اسمی با ریشه عبری است و یک اسم مذهبی دختر محسوب می شود.

معنی اسم الیزابت: “خدای من سوگند است” یا “خدای من فراوانی است” که مجازا می شود معنی کرد: خداوند به وعده خود عمل می کند (خوش قول است) یا همه چیز از خدای بخشنده است. بسیاری از نام های عبری این سبک معنی هایی دارند. اسم های مثل یوحنا یا ارمیا و … که در پست های قبلی روی وبسایت مون دیده اید. الیزابت در کتاب مقدس یهودیان نام همسر آرون می باشد.

برای اسم الیسا در منابع فارسی، دو معنی آمده است:

الیسا یعنی:

  1. اَليسا: دیدو، دختر شاه صدر و بنیانگذار افسانه ای کارتاژ، کارتاژ از سرزمینهای شمالی آفریقاست که مهاجرانی از فنیقیه بنا نهادند. دیدو (دایدو) Dido نام شخصیتی افسانه ای طبق منابع یونان و روم باستان بوده که مؤسس و ملکهٔ افسانه‌ای کارتاژ است. داستان دایدو، الهام بخش نویسندگان و هنرمندان زیادی بوده است.
  2. الیسا یعنی دختری که مانند گل انار لطیف است + مرکب از الیس (عربی) به معنای گل انار و الف تانیث فارسی.

ریشه اسم الیسا

پس همانطور که در بالا دیدید، ریشه نام الیسا را می توان عبری، یونانی و عربی – فارسی دانست و می توان اليسا را یک نام بین المللی محسوب کرد.

معنی اسم الیسا
معني اسم اليسا

❤️ در ادامه بررسی کامل اسم الیسا را خواهید دید.

بیشتر بخوانید