ساسان

معنی اسم ساسان

ساسان

معنی، ریشه و فراوانی (تعداد) اسم ساسان در ثبت احوال ایران

همه چیز درباره اسم ساسان

ساسان یک نام پسرانه با حرف س، محبوب در دهه ۶۰ برای نامگذاری فرزند پسران که البته فراوانی زیادی ندارد. یک اسم پسر پارسی اصیل که ریشه در تاریخ ایران زمین دارد. ساسان از اسم های پسرانه شاهنامه ای هم هست. در ادامه در این باره بیشتر خواهید دید.

معنی ساسان

ساسان از شخصیت های کتاب شاهنامه فردوسی و موسسه سلسله ساسانیان است. ساسان پدر بابک، پدربزرگ اردشیر بابکان و نیای خاندان ساسان (حکومت ۲۲۴–۶۵۱ م) در ایران بود. وی هم چنین موبد نیایشگاه (آناهید) در استخر پارس بود و از او به عنوان “جنگاور و شکارچی بزرگ” یاد شده است. او در سده سوم میلادی در دورانی نزدیک به سقوط شاهنشاهی اشکانی می‌زیست.

همسر ساسان دختر یکی از پادشاهان دودمان بازرنگی پارس بود که دینگ (رام بهشت) نام داشت. نام او در سنگ‌نوشته شاپور یکم بر کعبه زرتشت به عنوان «ساسان‌خدای» یاد شده است.

معنی اسم ساسان چیست؟ Sasan name meaning

از نظر معنای واژه، اسم ساسان یعنی گوشه نشین، درویش، آنکه از ملک و مال دوری کند.

اسم ساسان در کتاب شاهنامه

ساسان در چندین بیت از شاهنامه فردوسی آمده است که در زیر به برخی از آن ها اشاره می کنیم:

پسر بد مر او را یکی همچو شیر / که ساسان همی خواندی اردشیر

و فردوسی در دیگر ابیات می فرماید:

چو ساسان شنید این سخن خیره شد / ز گفتار بهمن دلش تیره شد

پدر نام ساسانش کرد آن زمان / مر او را به زودی سرآمد زمان

به بابک چنین گفت زان پس جوان / که من پور ساسانم ای پهلوان

تن آسان بسوی خراسان کشید / سپه را به آیین ساسان کشید

که از تخم ساسان اگر دختری / بماند به سر برنهد افسری

ریشه اسم ساسان

اسم ساسان کجایی است؟

ریشه نام ساسان فارسی است و یک نام پسرانه اصیل ایرانی محسوب می شود.

معنی اسم ساسان
معنی و ریشه اسم ساسان

❤️ در ادامه بررسی کامل اسم ساسان را حتما ببینید.

بیشتر بخوانید