اسم ضحا

معنی اسم ضحی

اسم ضحی (ضحا)

معنی، ریشه و فراوانی (تعداد) اسم ضحی در ثبت احوال ایران

همه چیز درباره اسم ضحی و ضحا

ضحا (ضحی) یک اسم مذهبی دختر است. همانطور که در قسمت اسم دختر با ض هم گفتیم ضحی یک اسم با ریشه عربی است.

در ادامه توضیحات بیشتر درباره اسم ضحی را خواهید خواند:

بیشتر بخوانید