ماناد

معنی اسم ماناد

ماناد

معنی، ریشه و فراوانی تعداد اسم ماناد در ثبت احوال ایران

معنی ماناد Manad name meaning

ماناد: نام پسر جستان (فرمانده خاندان جستانی) بوده است. جُستانیان، خاندانی دیلمی بودند که در اواخر قرن دوم تا اوایل سوم هجری از رودبار در دیلم، بخش کوهستانی گیلان، فرمان می‌راندند. در نواحی کوهستانی رودبار الموت امارتی کوچک و محلی داشتند که مقر فرماندهیشان بود (و امروزه در استان قزوین واقع است) و وسعت قلمروشان طالقان و سواحل شاهرود و سفیدرود را در بر می‌گرفت. ضمنا واژهٔ جستان کوتاه‌شده واژه جهان‌ستان است.

در متون تاریخی آمده است که ماناد بن جستان، در زمان جنگ بین وشمگیر و حسن فیروزان، حاکم جستانیان بوده است.

ماناد به چه معنی است؟

برای ماناد معنی موثق در منبع قابل اتکایی موجود نیست. این واژه در لغت نامه ها (مثل دهخدا) نیز نیامده است. خیلی از اسامی (به خصوص اسامی پسرانه) در فرهنگ نام ها هستند که معنی مشخصی ندارند. گویا ماناد هم از این دسته نام ها است.

ریشه اسم ماناد

ریشه نام ماناد شمالی و گیلگی هست. لیست زیبا و کامل اسم های شمالی را نیز ببینید.

معنی اسم ماناد
معنی ماناد و ریشه اسم

بررسی کامل اسم ماناد را در ادامه ببینید.

بیشتر بخوانید