اسم پادرا

معنی اسم پادرا

پادرا

معنی، ریشه و فراوانی تعداد اسم پادرا در ثبت احوال ایران

همه چیز درباره اسم پادرا

معنی پادرا Padra name meaning

پادرا یعنی: نگهبان شکوه، “را” در اوستایی به معنی شکوه، درخشش و روشنایی است. برای نام پادرا معانی نگهبان آتش و سرزمین با شکوه نیز آمده است. خیلی از نام ها معنی نگهبان را در خود دارند که البته بیشترشان از اسامی پسرانه هستند. نام هایی چون کیبد، رامبد، مهبان، دلوان و بسیاری از اسم های زیبای دیگر که این مفهوم را در خود دارند.

ریشه اسم پادرا

ریشه نام پادرا فارسی است. البته شاید بهتر باشد بگوییم که پادرا از اسم های اوستایی است. اوستایی زبان باستانی ایرانیان بوده است.

معنی اسم پادرا

❤️ در ادامه بررسی کامل اسم پادرا را خواهید دید.

بیشتر بخوانید