گرشا Garsha

معنی اسم گرشا

معنی نام گرشا

معنی و ریشه دقیق اسم گرشا

Garsha name meaning
معنی گرشا Garsha name

همانطور که در قسمت اسم پسر با گ در وبسایت و همچنین اینستاگرام نام فارسی گفتیم، اسم گرشا اسم اوستایی پسرانه است. نامی خوش آوا و کوتاه (اسم پسر ۴ حرفی) که چون در سال های اخیر کمتر مورد استفاده برای نامگذاری و انتخاب اسم قرار گرفته است این روزها یک اسم پسر جدید از دید پدر مادرها به حساب می آید. گرشا خیلی شبیه اسم باستانی گرشاسب هم هست که در ادامه در مورد اسم گرشاسب نیز گفته می شود.

توضیحات تکمیلی درباره نام گرشا در ادامه بخوانید:

بیشتر بخوانید