معنی تیدا

معنی اسم تیدا

معنی نام تیدا

معنی و ریشه دقیق اسم تیدا

Tida name meaning
اسم تیدا Tida Name

همانطور که در قسمت اسم ایرانی دختر با ت در وبسایت نام فارسی و هم چنین اینستاگرام نام فارسی دیده اید، اسم تیدا یک اسم دختر فارسی / لری است. البته لازم به ذکر است که زبان لری از زبان های کهن ایرانیان است و خیلی ها زبان (گویش) لری را نزدیکترین زبان به زبان فارسی می دانند. اسمی خوش آوا که به آ ختم می شود و معنی زیبایی دارد. در ادامه توضیحات تکمیلی درباره اسم تیدا را خواهید خواند.

اسم تیدا Tida
تیدا یعنی چه

معنی تیدا

اسم تیدا یعنی چه؟

نام تیدا همانطور که پیش از این در وب سایت نام فارسی گفته شد در فارسی به معنای”زاده خورشید” است. علاوه بر این برای اسم تیدا در زبان لری “چشم مادر” معنی شده است. معنی اسم تیدا:

تیدا = تی + دا؛ تیدا از تد + دا تشکیل شده است:

  • “تی” به معنی خورشید است.
  • دا به معنی زاییده (زاده)

در نتیجه  معنی اسم تیدا می شود: زاده خورشید، دختر خورشید، زیباروی.

معنی اسم تیدا
اسم تیدا

ریشه اسم تیدا

همانطور که گفته شد نام تیدا یک اسم دخترانه فارسی، لری است.

اسم های ایرانی هماهنگ و شبیه با تیدا

اسم دختر شبیه تیدا:

اسم تارا، لیدا، سودا (اسم ترکی دختر)، تیارا، شیدا، آیدا، تینا و … اسم دختر با ت را ببینید.

اسم پسر هماهنگ با اسم تیدا:

اسم تیام، برنا، بهرام، دارا، رادان، رادین، آراد، پارسا، اردلان و … اسم پسر با ت را ببینید.

معنی تیدا
معنی اسم تیداName meaning Theda
سوالات همراهان نام فارسی درباره نام تیدا:

تیدا در ثبت احوال، تیدا معنی اسم، تیدا یعنی چه