مرد خردادی پسر خردادي

طالع بینی و خصوصیات مرد متولد خرداد

مرد متولد خرداد ماه

خصوصیات مرد و پسر متولد خرداد

Khordadi
پسر خردادی Khordad

خرداد

همانطور که در وب سایت نام فارسی و معنی نام ماه ها اشاره شد، در منابع زبانی ایران باستان معنی ماه خرداد این چنین است:

معنی ماه خرداد

خرداد یعنی:

خرداد نام سومین ماه سال و روز ششم در گاهشمار اعتدالی خورشیدی است. در اوستا (اوستایی) و پارسی باستان هئوروتات، در پهلوی خردات و در فارسی خورداد یا خرداد آمده شده که واژه ای است مرکب از دو جزء: جزء “هئوروه” که صفت است به معنای رسا، همه، درست و کامل. دوم “تات” که پسوند است برای اسم مونث، بنابراین هئوروتات به معنای کمال و رسایی است. ایزدان تیر و باد و فروردین از همکاران خرداد می‌باشند. خرداد نماینده رسایی و کمال اهورامزداست و در گیتی به نگهبانی آب گماشته شده است.

خصوصیات کلی مرد خرداد ماهی

مرد خرداد ماه در یک نگاه

اولین چیزی که خیلی ها در مورد مرد خرداد ماه می گویند این است: مردان متولد خرداد اکثرا دو زنه هستند (اگر چه در جامعه امروزی ما متولدین سایر ماه ها هم ممکن است ۲ زنه که هیچ ۳ زنه یا ۴ زنه باشند!)

در زناشویی و معاشرت با زن، اهل تنوع و ماجراست و حال و احوال عاشقانه اش بی ثبات و رنگارنگ است.

در خانواده برای فرزندان پدری نرم و مهربان و ملایم است، ممکن است بچه های خود را لوس کند.

مرد خردادی مردی با ذوق، هنر دوست و غیر حسود و کمی بد قول است. عاشق یک چنین مردی شدن موجب می شود که احساس مطبوعی از تامین به شما دست دهد زیرا پیوسته یقین خواهید داشت کسی را دارید که هر وقت به وی نیازمند شدید، به کمکتان بشتابد و هرگز تنهایتان نمی گذارد. تمام تردیدهای اجتماعی که قبل از ازدواج با او داشتید، سریعا از بین می روند، با وجود این هیچ بعید نیست که اگر صبح روز شنبه او را برای خرید نان به خارج بفرستید، تا یکشنبه ظهر برنگردد. اگر می خوهید اعصاب آرام و راحتی داشته باشید، هرگز منتظرش نباشید و هنگامی که خواست از منزل خارج شود، گوشه کتش را نچسبید.

در ادامه خصوصیت مردان متولد خرداد و شخصیت شناسی متولدین مرد خرداد را خواهید خواند:

بیشتر بخوانید