دوستت دارم در زبان های مختلف

دوستت دارم

روزگاری عبارت “دوستت دارم” جایگاه ویژه ای بین آدمیان داشت و شاید نقطه اوج بیان احساسات و عشق به زبان بود. این روزها خواه ناخواه کلام ارزش گذشته را ندارد. اما هنوز این عبارت ساده و کوتاه “دوست دارم” می تواند قلب انسان ها را بلرزاند، البته اگر واقعا از ته دل به زبان آید.

دوستت دارم
دوستت دارم به زبان های مختلف دنیا

در ادامه “دوستت دارم” به زبان های مختلف دنیا را خواهید دید:

بیشتر بخوانید