معنی اسم رامتین

رامتین

معنی، ریشه و فراوانی تعداد اسم رامتین در ثبت احوال ایران

معنی رامتین Ramtin name meaning

رامتین یعنی نوازنده، سازنده. رامتین اسم عاشق ویس در منظومه ویس و رامین بوده است. هم چنین رامتين نام یکی از موسیقیدانان دوره ساسانیان.

ریشه اسم رامتین

ریشه نام رامتین فارسی است.

اسم رامتین در ثبت احوال ایران

فراوانی رامتین در ثبت احوال

تعداد اسم رامتین در ثبت احوال نفر است.

معنی رامتین در ثبت احوال

رامتین = رامسین، رامین. نوازنده. سازنده. نام شخصی كه واضع چنگ بوده. + ن رامین و رامسین.

اسم های مشابه رامتین

اسم دختر که به رامتین بیاد

نام های دخترانه باران، رزا، رومینا و روشنک از جمله اسم های دخترانه متناسب با رامتین هستند.

اسم پسر که به رامتین بیاد

نام های پسرانه رامبد، متین، روهان و رامین از جمله اسم های پسرانه متناسب با نام رامتین هستند.

اگر شما هم به دنبال متناسب ترین نام ها با معیار های مد نظر خود هستید قسمت مشاوره اسم را ببینید.

نظر شما درباره اسم رامتین چیست؟ آیا این نام را برای فرزند می پسندید؟