Sepanta name

معنی اسم سپنتا

سپنتا

معنی، ریشه، تلفظ، فراوانی  و تاریخچه اسم سپنتا

اسم سپنتا از جمله نام های پسرانه ای است که در دهه اخیر بیش از پیش مورد توجه پدر مادرها برای انتخاب اسم کودک و نامگذاری فرزند پسر قرار گرفته است. چرا که در ده های قبل این اسم پسر به میزان امروز شناخته شده نبود. بماند که همچنان در اینستاگرام نام فارسی شاهد این هستیم که برخی افراد انقدر کم سواد و یا کوته نظر هستند که این اسم تازه به گوششان می خورد و به تمسخر این اسم می پردازند! که البته بحث جدیدی نیست. “نام فارسی” همواره تلاش کرده تا این مساله تمسخر نام ها را پایان دهد. موضوعی که میتواند خیلی زیاد روی روحیه فرزند تاثیر بگذارد. پیشنهاد می کنیم مقاله ای که درباره تمسخر اسم نوشته ایم را نیز بخوانید.

سپنتا یک اسم پسر زیبای ایرانی با ریشه فارسی و بهتر است بگوییم اوستایی است. اسمی که حروفش یاد آور واژگان اسپند، سپند، سپندارمزگان و … است و بی شک با این واژگان با بار معنایی فوق العاده زیبا بی ارتباط نیست. در ادامه به بررسی دقیق تر نام سپنتا می پردازیم.

بیشتر بخوانید