مشاوره انتخاب اسم

اسمهای جدید

شیلا Shila

معنی اسم شیلا

معنی نام شیلا

معنی و ریشه دقیق اسم شیلا

همانطور که در قسمت اسم های دختر با ش در وبسایت نام فارسی و هم چنین اینستاگرام نام فارسی دیده اید، اسم شیلا یک نام دخترانه با ریشه هندی و عبری است. اسمی خوش آوا با معنی زیبا که چون در دهه های گذشته کمتر برای نامگذاری دختران انتخاب شده، از دید خیلی از والدین ایرانی، شیلا یک اسم جدید دخترانه محسوب می شود.

معنی اسم شیلا

شیلا

در ادامه توضیحات تکمیلی درباره اسم شیلا را خواهید خواند.

Continue reading