اسم فربد

معنی اسم فربد

فربد

معنی، ریشه و فراوانی (تعداد) اسم فربد در ثبت احوال ایران

همه چیز درباره اسم فربد

فربد یک نام اصیل ایرانی هست. یک نام چهار حرفی کوتاه پسرانه، اسمی خوش آوا با معنی زیبا که ریشه پارسی دارد.

معنی فربد

معنی اسم فربد چیست؟ Farbod Name Meaning

فربد یعنی باشکوه. از نظر ترکیب واژه “فر” به معنی شکوه و جلال و عظمت است و “بُد” به معنی نگهبان، محافظ و نگهدارنده. پس معنای فربد می شود نگهبان شکوه و جلال، محافظ بزرگی که مجازا معنی فربد می شود: با شکوه. ضمنا اگر فربد صورت دیگری از واژه و اسم فربود باشد، به معنی راست و درست و مجازا درستی و درستکار است. قسمت اسم پسر با ف را ببینید.

ریشه اسم فربد

ریشه نام فربد فارسی است و فربد در دسته نام های اصیل ایرانی قرار می گیرد.

معنی اسم فربد
معنی و ریشه فربد

❤️ در ادامه بررسی کامل اسم فربد را خواهید دید.

بیشتر بخوانید