اسم مهرسانا

معنی اسم مهرسانا

مهرسانا

معنی، ریشه، فراوانی و تعداد اسم مهرسانا در ثبت احوال ایران

همه چیز درباره اسم مهرسانا

معنی مهرسانا

معنی اسم مهرسانا چیست؟ Mehrsana name meaning

برای اسم مهرسانا در منابع مکتوب و معتبر معنی ای نیامده است و شاید به کار بردن اصطلاح اسم جدید برای این نام اشتباه هم نباشد. از نظر ترکیب واژه مهرسانا را می توان به دو شکل زیر تلقی کرد و سپس معنا کرد:

  1. ترکیب مهر + سانا.
  2. ترکیب مهر + سا + نا.
  3. مهر + سان + ا.

مهر به معنی مهربانی و هم چنین خورشید است که در بسیاری از اسم های زیبای ایرانی به کار رفته است، قسمت اسم با مهر را ببینید. “سانا” به معنی آسان است و نام شهری در سرزمین اعراب. پس به نظر می رسد تعبیر اول درست نباشد.

“سا” و “نا” هر دو پسوند نسبت هستند و قرار گرفتنشان کنار هم مرسوم و درست نیست. پس تعبیر دوم نیز بعید به نظر می رسد درست باشد.

اما ترکیب مهر + سان (پسوند نسبت) + الف (اسم ساز یا تانیث) تعبیر قابل قبول تری برای نام مهرسانا هست.

پس معنی مهرسانا بر این اساس می شود مانند خورشید یا به سان مهربانی (مجازا مهربان).

ریشه اسم مهرسانا

ریشه نام مهرسانا از نظر ترکیب واژه فارسی است.

معنی اسم مهرسانا
معنی و ریشه اسم مهرسانا

❤️ در ادامه بررسی کامل اسم مهرسانا را خواهید دید.

بیشتر بخوانید