اسم مینا

معنی اسم مینا

نام مینا

معنی، ریشه و فراوانی تعداد اسم مینا در ثبت احوال ایران

همانطور که در قسمت اسم گلها در وبسایت نام فارسی و هم چنین اینستاگرام نام فارسی دیده اید، اسم مینا یک نام دخترانه با ریشه فارسی است. اسم ۴ حرفی دخترانه، خوش آوا با معنی زیبا. در ادامه توضیحات تکمیلی درباره اسم مینا را خواهید خواند.

بیشتر بخوانید