اسم پرنیا

معنی اسم پرنیا

پرنیا

معنی، ریشه و فراوانی (تعداد) اسم پرنیا در ثبت احوال ایران

معنی پرنیا Parnia (Parnya) name meaning

پرنیا یعنی: دختر با اصل و نسب. پرنیا بر اساس منابعی معادل فرنیا هست و بعضا فرنیا را صورت دیگر پرنیا می دانند. اتفاقی که برای نام هایی مثل پردیس و فردوس نیز افتاده است. منابعی دیگر پرنیا را معادل پرنیان می دانند. اما پرنیان یک نام جدا هست تشابه زیادش با نام پرنیا، نباید سبب اشتباه شود.

فرنیا

خیلی ها معتقدند که اسم پرنیا تغییر یافته فرنیا هست.

فرنیا متشکل از دو واژه “فر” به معنی شکوه و عظمت + “نیا” به معنی جد، نیاکان و پیشینیان است. فرنیا یعنی مایه جلال و شکوه بزرگان (نیاکان). علاوه بر این فرنیا به عقیده برخی مخفف “فروهر نیاکان” است. فروهر در لغت به معنای نیکو، نگهبان و محافظ است و نیاکان هم که به معنی اجداد. پس فرنیا یعنی دختری که اصالت دارد. دختر با اصل و نسب و نجیب زاده.

معنی اسم پرنیا در لغت نامه دهخدا

اسم پرنیا در کتاب لغتنامه دهخدا نیامده است. اما پرنیان حریر معنی شده است.

ریشه اسم پرنیا

ریشه نام پرنیا فارسی است و یک اسم اصیل ایرانی دخترانه به حساب می آید.

عکس نوشته اسم پرنیا با معنی و ریشه نام

معنی اسم پرنیا
معنی و ریشه پرنیا

بررسی کامل اسم پرنيا را در ادامه خواهید دید.

بیشتر بخوانید