فاطیما

معنی اسم فاطیما

معنی نام فاطیما (فاتیما)

معنی و ریشه دقیق اسم فاطیما

فاطیما Fatima
معنی فاطیما

همانطور که در قسمت اسم ایرانی دختر با ف در وبسایت نام فارسی و هم چنین اینستاگرام نام فارسی دیده اید، اسم فاطیما (فاتیما) یک اسم دختر عربی است. این اسم به دلیل شباهتش با اسم فاطمه به عنوان یک اسم مذهبی برای نامگذاری دختران مورد استفاده ایرانیان قرار گرفته است. در ادامه توضیحات تکمیلی درباره اسم فاطیما را خواهید خواند.

بیشتر بخوانید